Projekt  MFF  Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí,  ktoré spája  myšlienka ochrany životného prostredia. Podujatie ponúkne divákom kvalitné dokumentárne filmy venované  trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Odbornú garanciu prevzalo 12 rezortov vlády. Festival sa bude konať v Bratislave a Banskej Bystrici 22. až 26. 5. 2017.
Viac informácií: www.ekotopfilm.sk


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Dokonalá erupcia - ETNA 2002-2003 DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Festival kumštu remesla a zábavy

26.05.2017 - 27.05.2017
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Motýle exotických trópov

01.06.2017 - 30.06.2017
Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

EIA - projektový manažér

25.5.2017, EKOJET s.r.o.Bratislava, Bratislavský kraj

Hse officer- no authorization needed (Ref. č.: 3-30-26957/PF)

25.5.2017, Grafton Slovakia s.r.o.Kechnec, Košice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Témou konferencie v Patinciach bude ochrana vzácnych biotopov

25. mája 2017, TASR

Záverečnú konferenciu projektu Life+ na tému Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku zorganizuje Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v dňoch od 31. mája do 1. júna v obci Patince v okrese Komárno.

B. Bystrica: Víťazi envirosúťaží Zelený svet a Múdra príroda sú už známi

25. mája 2017, TASR

Ocenenia súťaží Zelený svet a Múdra príroda, prostredníctvom ktorých mohli mladí umelci spoznávať známe i neznáme tajomstvá hmyzieho sveta, už majú svojich držiteľov. Obe súťaže sú tradičnými sprievodnými podujatiami Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm-Envirofilm, ktorý sa koná tento týždeň v Banskej Bystrici a Bratislave.

Chorvátsko: Aktivisti postavili v Záhrebe šesťmetrovú stenu z plastového odpadu

25. mája 2017, TASR

Členovia hnutia Greenpeace v Chorvátsku postavili dnes v Záhrebe na Námestí Kráľa Tomislava šesťmetrovú stenu z plastového odpadu ako symbol znečistenia morí. Týmto spôsobom vyzvali občanov, aby podpísali petíciu Zachráňme Stredomorie od nájazdu plastov, ktorú potom odovzdajú na Ministerstvo životného prostredia, uviedla chorvátska agentúra HINA.

Humenné: Mesto chce predchádzať vzniku miest s nezákonne uloženým odpadom

25. mája 2017, TASR

Humenská samospráva by chcela pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta získať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 475. 000 eur. Reaguje tak na výzvu Ministerstva vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje.

Nemšová: Na 160 detí čakajú na zámočku Antonstál súťaže a náučný program

25. mája 2017, TASR

Približne 160 školákov od osem do 16 rokov čaká vo štvrtok (25. 5.) v účelovom zariadení Lesov Slovenskej republiky Antonstál prezentácia lesnej pedagogiky. Pre deti je v zariadení v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty neďaleko Nemšovej pripravených 12 stanovíšť lesnej pedagogiky s hrami, súťažami a náučným programom.

Vodohospodárska výstavba vyhlásila medzinárodný tender na obnovu Gabčíkova

24. mája 2017, TASR

Vodohospodárska výstavba (VV) vyhlásila medzinárodný tender na obnovu plavebných komôr Vodného diela (VD) Gabčíkovo za takmer 139 miliónov eur. Výzva na predkladanie ponúk bola v pondelok (22.5.) zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania a dnes aj v slovenskom vestníku.

JAR: Kapské Mesto obmedzuje v dôsledku katastrofálneho sucha spotrebu vody

23. mája 2017, TASR

Vyprahnuté Kapské Mesto v Juhoafrickej republike sa borí s najhorším suchom za vyše storočie, pristúpilo preto k prísnemu obmedzeniu spotreby vody. Orgány Kapského Mesta upozornili, že hladiny priehrad sú na úrovni 20,7 percenta plného objemu, čo je o 0,7 percenta menej ako pred týždňom.

Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu ...

23. mája 2017, TASR

V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region.

Na projekty oživenia okolia Dunaja poputuje vyše 55 000 eur

23. mája 2017, TASR

Na podporu projektov na kultivovanie a oživenie prostredia Dunaja a Malého Dunaja poputuje z Dunajského fondu vyše 55 000 eur. Peniaze v rámci druhej grantovej výzvy získalo osem projektov neziskových organizácií. Podporené budú aktivity od Bratislavy až po Komárno.

UNESCO a WWF vyjadrili znepokojenie nad ohrozením Karpatských bukových pralesov

23. mája 2017, TASR

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú ohrozené a UNESCO je znepokojené pre nedostatočnú ochranu v slovenskej časti tejto lokality Svetového dedičstva UNESCO. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) preto pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity vyzýva vládu SR, aby prijala potrebné kroky vedúce k jej ochrane.

Eco-innovately connected Danube Region

23. mája 2017,

Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
Konzorcium pozostáva z 13 partnerov 3 asociovaných strategických partnerov.
Trvanie projektu: december 2016 – máj 2019
Celkový rozpočet projektu:  2. 126.924, 97 €
Rozpočet CVTI SR: 272.168,50 €
Cieľom projektu  je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti. Projekt sa zameria predovšetkým na oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Výsledkom projektu bude posilnená spolupráca medzi ekoinovátormi a lepšie podmienky pre rozvoj a uplatnenie ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách.
Viac informácií: http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=18483