Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári k výzvam zameraným na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a tiež z dôvodu predĺženia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola v rámci týchto výziev z pôvodného termínu 30. apríla 2016 na 31. mája 2016 sa uskutoční 23. mája v Banskej Bystrici seminár k predmetným výzvam. Viac informácií na stránke OPKZP.Moje mesto - miesto, kde žijem, oddychujem pracujem a zabávam sa - to je hlavná téma fotografickej súťaže vyhlásenej Európskou environmentálnou agentúrou. Súťaž fotografií zachytávajúcich okamihy v európskych mestách je otvorená do 15. augusta.
Viac informácií: www.eea.europa.eu

 


Publikácia Čo prináša nový zákon o odpadoch? Príručka pre samosprávy poskytne základné informácie týkajúce sa ustanovení zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnite si: Čo prináša nový zákon o odpadoch? Príručka pre samosprávy (, 8 Mb)


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)

Odporúčame z videotéky

Príma klíma-šetrenie prúdom 1.čať DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Energetika 2016

31.05.2016 - 31.05.2016
Tatranské Matliare

Motýle exotických trópov

01.06.2016 - 30.06.2016
Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Agronóm

26.5.2016, Anja, spol. s r.o.Hontianske Moravce, Krupina

Servisný a montážny technik v stabilnej medzinárodnej spoločnosti. Zariadenia na úpravu vody. ( región Bratislavský kraj).

26.5.2016, EUROWATER, spol. s r. o.Jantárová 33, 851 10 Bratislava - Jarovce, Bratislavský kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Je pitná voda v Rakúsku ohrozená?

26. mája 2016,

Ochrana zdrojov pitnej vody sa na globálnej úrovni stále viac presadzuje nad veľkokapacitnou úpravou vody. Rakúsko bolo priekopníkom tejto filozofie. Dnes však Austrian Association for Gas and Water (OVCW) identifikuje hrozbu kontaminácie pitnej vody z dusičnanov a pesticídov.

D. Barabáš: Krajinu netreba meniť nasilu, ale využívať to, čo ponúka

26. mája 2016, TASR

Klimatická zmena spôsobila za 30 rokov zmeny zrážok. Znížil sa ich objem a zmenilo sa obdobie, kedy ich je najviac. Na určitých zmenách v krajine má podiel i človek svojím zásahom.

Košice: Odborníci z Maďarska dnes zisťovali stav vzácneho 150-ročného stromu

26. mája 2016, TASR

Odborníci zo Západomaďarskej Univerzity v Šoproni dnes skúmali akustickým tomografom stabilitu vzácneho stromu v mestskom parku v Košiciach. Topoľ biely, na ktorý sa zamerali má 150 rokov, obvod kmeňa 710 cm a výšku 27 metrov.

Nová ČOV v Baďane čaká na kolaudáciu

26. mája 2016, TASR

V obci Baďan (okres Banská Štiavnica) chcú tento rok pokračovať v prácach na budovaní kanalizácie. V dedinke, ktorá má necelé dve stovky obyvateľov, vybudovali v minulom roku za pomoci dotácie čistiareň odpadových vôd (ČOV), tento rok chcú spraviť prvú stoku, ktorá vedie hlavnou časťou obce.

Bratislava: Chráneným belorítkam zničili na Moste SNP 66 hniezd

26. mája 2016, TASR

V Bratislave na Moste SNP niekto zlikvidoval druhú najväčšiu kolóniu chránených belorítok v hlavnom meste počas hniezdenia. TASR na to upozornila Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, podľa ktorej zničením celkovo 66 hniezd belorítky prišli o násady a zrejme aj o mláďatá.

S klimatickou zmenou prenikajú kliešte až k Tatrám

26. mája 2016, TASR

Klimatická zmena na Slovensku spôsobuje aj "sťahovanie" kliešťov z južných okresov Slovenska na sever až pod Tatry, kde už majú vhodné podmienky na život.

V Bielovežskom pralese sa začala ochranná operácia

26. mája 2016, TASR

V Bielovežskom pralese na území Poľska sa v utorok začalo s výrubom stromov, ktorý vládne úrady označili za "ochrannú operáciu". Ochrancovia prírody - vrátane organizácií Greenpeace a Svetový fond na ochranu prírody (WWF) - ju ostro odmietajú. Tento postoj zastáva aj časť poľskej verejnosti.

EEA: Kvalita vôd na kúpanie v EÚ vlani stúpla, na Slovensku bol mierny pokles

26. mája 2016, TASR

Kvalita vody určenej na kúpanie v Európe sa neustále zlepšuje od roku 1991. Zatiaľ čo vtedy malo vhodnú vodu len 56 percent monitorovaných oblastí, v roku 2015 spĺňalo minimálne požiadavky na kvalitu vody až 96 percent a výbornú kvalitu malo 87 percent z viac ako 21.000 pobrežných a vnútrozemských lokalít.

Košice: V Botanickej záhrade UPJŠ vystavujú vzácne exotické motýle

25. mája 2016, TASR

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vystavuje motýle exotických trópov z Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie.

Samospráva Fiľakova podáva projekt na zriadenie kompostárne

25. mája 2016, TASR

Zriadením kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu chce samospráva Fiľakova tento rok zavŕšiť svoj zámer komplexne vyriešiť problematiku odpadového hospodárstva v meste.

V Liptovskej Tepličke dobudujú čističku odpadových vôd a kanalizáciu

25. mája 2016, TASR

Takmer 2 395 000 eur získala obec Spišská Teplička v okrese Poprad z Ministerstva životného prostredia SR v rámci nenávratného finančného príspevku na dobudovanie čističky odpadových vôd a na výstavbu kanalizácie. Podľa jej starostu Slavomíra Kopáča tak bude po výstavbe odkanalizovaných 95 % obce.