Seminár Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000) je určený pre štátnu správu v oblasti ochrany prírody a krajiny a environmentálnych škôd, pre odborné organizácie, vysoké školy a zainteresované skupiny. Cieľom seminára je zefektívnenie spolupráce medzi relevantnými inštitúciami a zlepšenie účinnosti pri hodnotení škôd v rozhodovacom procese a pri vykonávaní nápravy a obnovy environmentálnych škôd na Natura 2000. Termín: 25. 10. 2016, UMB, Banská Bystrica, viac informácií: pozvánka, prihláška
Autor foto: D. Galvánek


 


O dopadoch každodennéého života bežného človeka na životné prostredie sa dozviete viac v publikácii Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky:
1. časť Pohľad na slovenskú domácnosť, Podiel domácností na zaťažení životného prostredia (, 0,86 Mb)
2. časť Hospodárenie v domácnosti (, 1,3 Mb)
3. časť Zelená domácnosť a rady ako byť 3E (, 1,9 Mb)

 

Odporúčame z videotéky

Stratení Nomádi DVd

Režisér:

Najnovšie akcie

Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu (Natura 2000)

25.10.2016 - 25.10.2016
UMB, Fakulta prírodných vied, Tajovského 40, Banská Bystrica

Pracovné ponuky v ŽP

Riaditeľ odštepného závodu (OZ Semenoles)

18.10.2016, LESY Slovenskej republiky, štátny podnikŽilinský kraj

Riaditeľ odštepného závodu (OZLT)

18.10.2016, LESY Slovenskej republiky, štátny podnikBanská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Vystavenie Štvrtej národnej správy o implementácii Aarhuského dohovoru v SR

19. októbra 2016,

Verejnosti dávame do pozornosti informáciu o Štvrtej národnej správe o implementácii Aarhuského dohovoru, ktorá bude predložená na 6. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru v roku 2017. Anglická verzia správy sa pripravuje.

Na Slovensku môže pribudnúť štvrtý geopark

19. októbra 2016, TASR

Na Slovensku by mohol pribudnúť ďalší geopark. V súčasnosti sú zriadené tri, štvrtý môže vzniknúť na území Zemplína. Správu o perspektíve jeho začlenenia medzi geoparky dnes schválila vláda.

Do kampane za menej odpadu Litter Less sa tento rok zapojí 16 škôl

19. októbra 2016, TASR

Praktickým workshopom dnes v Trenčíne odštartuje piaty ročník kampane za menej odpadu – Litter Less Centra environmentálnych aktivít (CEA). Jeho cieľom je pod dohľadom profesionálnych žurnalistov naučiť mladých reportérov vytvoriť krátku správu o problematike odpadov a publikovať ju.

V Bratislave sa zídu európski odborníci na vodný manažment

19. októbra 2016, TASR

V Bratislave sa zídu európski odborníci na vodný manažment, a to na medzinárodnej konferencii Mestá a voda. Tá sa bude konať v utorok 25. októbra v bratislavskom Primaciálnom paláci, v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Zúčastnia sa na ňom odborníci zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Česka, Španielska či Holandska.

MŽP SR: EÚ a krajiny Východného partnerstva posilnia spoluprácu v ...

19. októbra 2016, TASR

V Luxemburgu sa dnes uskutočnilo historicky prvé formálne zasadnutie ministrov Východného partnerstva pre životné prostredie a zmenu klímy.

MŽP SR: Kritika za neriešenie problému skládky vo Vrakuni je neopodstatnená

18. októbra 2016, TASR

Kritika za neriešenie problému bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni je neopodstatnená. Pre TASR to uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré tak reagovalo na avizovaný protest obyvateľov Vrakune na stredu 26. októbra pred Úradom vlády SR.

SEWA od 1. januára 2017 znižuje recyklačné poplatky za elektro a batérie

17. októbra 2016, TASR

Od 1. januára 2017 spoločnosť SEWA znižuje recyklačné poplatky v komoditách elektro a prenosné batérie. Recyklačný poplatok zároveň fakturuje za kus elektrozariadenia.

L.Sólymos: EÚ začne o 3 roky znižovať spotrebu fluorovaných plynov

17. októbra 2016, TASR

Prelomová dohoda - svet sa zaviazal postupne redukovať výrobu a spotrebu fluorované plynov (HFC), ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. S významným krokom súhlasilo 197 krajín počas 28. stretnutia zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande.

Zrodila sa dohoda o postupnom znižovaní fluórovaných uhľovodíkov

17. októbra 2016, TASR

Približne 200 krajín sveta, ktorých zástupcovia sa zišli v rwandskej metropole Kigali, schválilo dnes dohodu o postupnom obmedzení používania čiastočne fluórovaných uhľovodíkov (HFC).

V Lovči odstránia ďalšiu čiernu skládku odpadu

14. októbra 2016, TASR

V Lovči (okres Žiar nad Hronom) odstránia ďalšiu čiernu skládku, ktorá je pre obec príťažou. Miestnej samospráve sa na tento účel podarilo získať dotáciu vo výške 52 500 eur z Environmentálneho fondu.

Dánsko: Pri nehode vypustili do mora 80 000 pstruhov

13. októbra 2016, TASR

Nákladná loď na západe Dánska omylom roztrhala rybársku sieť, v dôsledku čoho bolo do dánskych vôd v Baltskom mori vypustených 80 000 pstruhov dúhových pochádzajúcich z umelého chovu.