Európska komisia (EK) schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Riadiacim orgánom OP je MŽP SR. V rámci OP bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Viac informácií: Operačný program Kvalita životného prostredia


Do fotosúťaže, ktorú vyhlásila Európska environmentálna agentúra, bolo prihlásených viac ako 800 fotografií zo všetkých kútov Európy. Porota z nich vybrala 48,  verejnosť môže hlasovať a vybrať si svojho víťaza na adrese http://goo.gl/JacNjU. Tothotoročná téma bola Environment  &  Me. Hlasovanie je otovrené do 15. novembra. Víťazi budú vyhlásení 16. decembra.


Kto zabezpečuje koordináciu kontrol v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 261/2002 Z. z.?

Osobitnou súčasťou štátneho dozoru je vykonávanie kontrol koordinovaným spôsobom orgánmi uvedenými v § 26 ods. 1 písm. d), f) až j) zákona č.261/2002 Z. z., koordináciu kontrolnej činnosti zabezpečuje inšpekcia životného prostredia.
(Viac odpovedí)


OBČAN:
EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad, Environemntálne záťaže
PODNIKATEĽ: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
VEREJNÁ SPRÁVA: EIA/SEA, Biota, Horninové prostredie, Ovzdušie, Voda, Odpad
INÉ SUBJEKTY: Environmentálne záťaže

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér: Martin Slunečko

Najnovšie akcie

Podzemie Spiša a opálové bane vo fotografiách M. Greisela

01.12.2014 - 31.12.2014
Slovenské banské múzeum-Berggericht,výstavné priestory

/Ne/zabudnutí aušusníci

04.12.2014 - 31.12.2014
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Pracovné ponuky v ŽP

Zamestnanec pre obsluhu neutralizačnej stanice

27.11.2014, HDO SK, s.r.o.Myjava

Developer pre poľnohospodársku pôdu

27.11.2014, IKEA Industry Slovakia s. r. o.Továrenská 19, 901 01 Malacky, Bratislavský kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Tatranské medvede podľa ochranárov nežijú len v Tatrách

28. novembra 2014, TASR

V rámci spoločnej telemetrie tatranských medveďov, realizovanej Tatrzańskym Parkom Narodowym v Poľsku a Správou Tatranského národného parku (TANAP), založili poľskí kolegovia štyrom novým medveďom v roku 2014 satelitné obojky.

Tatry: Solárne panely na kamere pri kamzíkoch zakryla snehová perina

28. novembra 2014, TASR

Solárne panely na kamere pri kamzíkoch v Tatrách zakryla snehová perina, prenosovú techniku ochranári nezazimujú.

ENVI-PAK vychováva budúcich spotrebiteľov

28. novembra 2014,

Spoločnosť ENVI-PAK uskutočnila v 2. polroku niekoľko dôležitých odborných podujatí. Najkomplexnejšími z hľadiska obsahu a rozsahu boli 5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber, určený samosprávam a odbornej verejnosti a pre výrobcov a dovozcov to boli okrem pravidelných školení aj odborný seminár k pripravovanému návrhu zákona o odpadoch. Pre budúcich spotrebiteľov ENVI-PAK pripravil alebo sa spolupodieľal na viacerých spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.

Snina: Na území mesta pribudne 244 kontajnerových stanovíšť

28. novembra 2014, TASR

V meste Snina vybudujú nové stanovištia pre veľkokapacitné kontajnery na komunálny a separovaný odpad. Projekt v hodnote 650. 000 eur, ktorý financuje aj nákup ťažkej techniky, podporila finančne Európska únia v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Brazília: Odlesňovanie amazonského pralesa je druhým najnižším od roku 1988

27. novembra 2014, TASR

Miera odlesňovania brazílskej časti amazonského dažďového pralesa sa v uplynulých 12 mesiacoch do júla spomalila v porovnaní s vlaňajškom o 18 percent. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na brazílsku ministerku životného prostredia Izabellu Teixeirovú.

Slovensko mešká s nízko-uhlíkovou stratégiou pre dlh ministerstva práce

26. novembra 2014, TASR

Záväzky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny voči Svetovej banke (SB) skomplikovali prípravu nízko-uhlíkovej stratégie rozvoja Slovenska. Vládu o tom informoval minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD). Vypracovanie stratégie Slovensku vyplýva ako jeden z medzinárodných záväzkov v oblasti zmeny klímy.

Orlica Anička bola počas letu na zimovisko tri týždne uväznená v zlom počasí

26. novembra 2014, TASR

Orlica Anička bola počas letu na zimovisko v Afrike tri týždne uväznená v zlom počasí. „Na cestách do svojho zimoviska je už 68 dní. Meškanie oproti minulému roku zapríčinilo jej zdržanie v Konžskej panve, južne od druhej najväčšej plochy tropického dažďového pralesa na svete. V daždivom počasí asi ťažko niečo ulovila a zrejme bola nútená hladovať. S napätím sme pozorovali vývoj počasia na juhu Konžskej republiky, kde boli nakumulované obrovské plochy mrakov plné vody,“ informoval riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko.

Dotieravého medveďa Rusi prepravia na arktický ostrov

26. novembra 2014, TASR

Medveďa bieleho, ktorý sa potuloval v okolí ropného vrtu v Neneckom autonómnom okruhu na severe Ruska, uspia a letecky prepravia na arktický ostrov. Informovala o tom  agentúra TASS.

Európska komisia zlepšuje meranie emisií skleníkových plynov...

25. novembra 2014, TASR

Brusel Európska komisia zlepšuje meranie emisií skleníkových plynov z priemyselných odvetví v EÚ Prevencia zrýchľovania zmeny klímy je pre Európsku úniu strategickou prioritou a Európa preto vynakladá maximálne úsilie na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Odovzdali ocenenia Zlatý mavec 2014 v oblasti odpadového hospodárstva

24. novembra 2014, TASR

Už po deviatykrát odovzdali ceny v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva. Tohtoročných laureátov odborná verejnosť spoznala počas 10. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva minulý týždeň (13. 11.).

Peru: V zálive sa našli stovky uhynutých uškatcov

24. novembra 2014, TASR

Peruánske úrady začali v nedeľu zisťovať príčinu úhynu okolo 500 uškatcov, ktorých rozkladajúce sa telá sa našli na pláži v zálive Bahía de Samanco ležiacom v provincii Santa asi 400 kilometrov severne od Limy. Medzi stovkami uhynutých uškatcov sú aj mláďatá, informovala agentúra Andina.