MŽP SR v spolupráci s organizáciami Priatelia Zeme a Green Slovakia vydalo metodickú príručku Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  Obsahom príručky je nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností.
Stiahnite si: Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (, 16,7 MB)
 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 


O dopadoch každodennéého života bežného človeka na životné prostredie sa dozviete viac v publikácii Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky:
1. časť Pohľad na slovenskú domácnosť, Podiel domácností na zaťažení životného prostredia (, 0,86 Mb)
2. časť Hospodárenie v domácnosti (, 1,3 Mb)
3. časť Zelená domácnosť a rady ako byť 3E (, 1,9 Mb)

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Dedina roka 2017

26.04.2017 - 26.04.2017
Mikušovce

Pracovné ponuky v ŽP

Odborný montážny pracovník a servisný technik

19.4.2017, AQUAPONDTichá 311, 93002 Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Obsluha čističky odpadových vôd (Ref. č.: 2-21-20697/PF)

25.4.2017, Grafton Slovakia s.r.o.Nitra
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

3. februára 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia (CEVAP SAŽP) v Banskej Bystrici vyhodnotilo I. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky 2005/2006. Enviroportál Vám prináša najmä súťažiacimi študentmi dlho očakávané výsledky.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

3. februára 2006, Enviroportal

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe schválených zmien niektorých nariadení Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

3. februára 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 32 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady

3. februára 2006, Enviroportal

Tohtoročná zima, bohatá na snehovú nádielku a tuhé mrazy až do -20°C a viac, spôsobuje vrásky aj slovenským pestovateľom viniča.

Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA

2. februára 2006, Enviroportal

Už ôsmy rok vychádza na Slovensku populárno-náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, adresované presne cielenému okruhu stálych predplatiteľov. Sú medzi nimi centrálne orgány štátnej správy, rôzne úrady a inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, vzdelávacie a vedecké pracoviská, ako aj právnické a fyzické osoby.

Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ

1. februára 2006, TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Význam mokradí a ďalšiu fázu revitalizácie týchto ekosystémov na Záhorí dnes predstavili zástupcovia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. február.

Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov

29. januára 2006, TASR

Banská Bystrica/Dubnica 29. januára (TASR) - Viac ako 340 tisíc korún ušetrili za posledných deväť mesiacov minulého roku obyvatelia Dubnice nad Váhom, časť Prejta, ktorí sa zapojili do moderného systému zberu komunálneho odpadu. Predstavuje to až 84-percentnú úsporu na týchto miestnych poplatkoch. Projekt podporila banskobystrická Nadácia Ekopolis.

Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov

28. januára 2006, TASR

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Do užšieho finále 2. ročníka grantového programu PrieStory zaradila Nadácia Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici osem zo sedemnástich prihlásených projektov z celého Slovenska.

Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom

28. januára 2006, TASR

Budapešť 28. januára (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí dnes v Budapešti vytvorilo živú reťaz okolo maďarského parlamentu, aby tak demonštrovalo proti produkcii geneticky upravených plodín v krajine.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

27. januára 2006, Enviroportal

Hlavným cieľom návrhu zákona predkladaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR, je reakcia na zmeny získané z praktických skúseností pri jeho realizácii v praxi, predovšetkým platobnou agentúrou a zosúladenie s osobitnými predpismi Európskej únie platnými hlavne po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

27. januára 2006, Enviroportal

Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie nadväzuje na vládou schválenú " Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely".