Zem, voda a vzduch sú neoddeliteľné zložky životného prostredia, bez ktorých by neexistoval život na našej planéte. Navzájom sa prelínajú, podporujú a dopĺňajú rovnako ako prírodné vedy geológia, vodohospodárstvo a meteorológia. Spoločnou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je klimatická zmena. Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila súťaž zvýšujúcu záujem mládeže o tri strategické povolania - vodhospodár, geológ a meteorológ.
 


Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Ako správne nakladať s ortuťou? Ako správne nakladať s ortuťou?

27. septembra 2006, Enviroportal

V roku 2006 na Úrade civilnej obrany MV SR zaregistrovali 16 nálezov ortuti vo voľnom priestore a podobné prípady sa stále opakujú. Preto odborníci z rezortu Ministerstva životného prostredia v spolupráci s Úradom civilnej obrany MV SR a Policajným zborom SR vypracovali komplexnú informáciu pre médiá o tom, ako zákonným spôsobom postupovať v prípade nálezu ortuti alebo vtedy, keď niekto doma ortuť má a potrebuje sa jej zbaviť.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

26. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie.

Pripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii Pripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii

26. septembra 2006, Enviroportal

Materiál Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii je predkladaný ako vlastná iniciatíva rezortu MŽP SR z dôvodu potreby dodržania požiadaviek legislatívy. Podľa zákona 572/2006 Z. z. sa národný alokačný plán musí pred jeho uplatnením predložiť na posúdenie Európskej komisii, ktorá môže plán prijať, alebo odmietnuť či už ako celok alebo len niektorú jeho časť. Až po prijatí rozhodnutia Európskej komisie je možné plán implementovať.

Slovensko sa pokúša o zápis Karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Slovensko sa pokúša o zápis Karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

26. septembra 2006, Enviroportal

Slovensko a Ukrajina sa v rámci spoločného nomimačného projektu snažia o zápis unikátnych karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva - The World Heritage List .

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

26. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Kráľová.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

26. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Parížske močiare.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

26. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

25. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Dunajské luhy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

25. septembra 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov ubytovacia služba Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov ubytovacia služba

25. septembra 2006, Enviroportal

Týmto výnosom sa určujú podľa § 5 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre ubytovacie služby na základe kľúčových environmentálnych aspektov, ktoré zohľadňujú všetky významné vplyvy tejto skupiny výrobkov na životné prostredie.

Greenpeace spochybňuje vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k téme pestovania GM kukurice Greenpeace spochybňuje vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k téme pestovania GM kukurice

23. septembra 2006, Enviroportal

Greenpeace vyjadril počudovanie nad tým, že podľa včerajšieho vyjadrenia pre médiá k téme pestovania GM kukurice, Ministerstvo pôdohospodárstva SR nepozná príslušnú slovenskú legislatívu.