SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk. Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.
Zdroj: MŽP SR
Viac informácií: www.intersucho.sk

 

 


 


 Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Žijem na strome a je mi dobre

01.01.2018 - 31.01.2018
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Žijem na strome a je mi dobre

01.02.2018 - 28.02.2018
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Pracovné ponuky v ŽP

Špecialista na zavlažovanie (Ref. č.: 20171211_ZAVL)

11.12.2017, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región západ (Ref. č.: 20171205_AGRO)

5.12.2017, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013 Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 - 2013

6. decembra 2006, Enviroportal

Materiál sa predkladá v nadväznosti na Plán práce vlády SR na rok 2006, schválený uzn. vlády č.: 1012/2005. Cieľom vypracovania tejto koncepcie je prijať dlhodobejšiu stratégiu rozvoja odvetví pôdohospodárstva v období plného členstva SR v EÚ, ktorá bude aj z časového hľadiska v súlade s programovacími dokumentmi a finančnou perspektívou EÚ.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 231/2005 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 231/2005 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

6. decembra 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá na základe doplnenia splnomocňovacieho ustanovenia § 14 ods. 5 v zákone č. .../2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MP SR č. 237/2005 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv... Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MP SR č. 237/2005 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv...

6. decembra 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 237/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá z dôvodu nutnosti doplniť zoznam vinohradníckych obcí.

Návrh zonácie TANAPu má byť hotový v marci Návrh zonácie TANAPu má byť hotový v marci

6. decembra 2006, Enviroportal

Včera sa za účasti ministrov Jaroslava Izáka a Miroslava Jureňu uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie rezortov životného prostredia a pôdohospodárstva o problémoch týkajúcich sa kalamity vo Vysokých Tatrách v roku 2004 a zonácie TANAPu.

Jaskyne Demänovskej doliny sú novou ramsarskou lokalitou Jaskyne Demänovskej doliny sú novou ramsarskou lokalitou

6. decembra 2006, Enviroportal

Jaskyne Demänovskej doliny boli 17. novembra oficiálne zaradené na zoznam ramsarských lokalít.

Greenpeace: Nebezpečné hračky z PCV opäť na trhu! Greenpeace: Nebezpečné hračky z PCV opäť na trhu!

6. decembra 2006, Enviroportal

Bratislava, 5. decembra - Organizácia Greenpeace na mimoriadnej tlačovej konferencii 5. decembra informovala o nebezpečných hračkách z PVC, ktoré sa opäť objavili na slovenskom trhu. Obchodníci využili legislatívnu chybu a trh zaplavili PVC hračkami s obsahom nebezpečných ftalátov. Greenpeace upozorňuje v tejto súvislosti aj na niektoré konkrétne nebezpečné výrobky dostupné bežne v obchodnej sieti.

Poslanci Európskeho parlamentu proti nárastu odpadov v EÚ Poslanci Európskeho parlamentu proti nárastu odpadov v EÚ

5. decembra 2006, Enviroportal

BRUSEL, BRATISLAVA, 29.11.2006 - Mimovládne organizácie Priatelia Zeme a Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) vítajú hlasovanie výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie týkajúce sa odpadov. Ten totiž zamietol kontroverzný návrh preklasifikovať a podporovať spaľovanie odpadov a pre krajiny EÚ stanovil primerané ciele, ktoré zastavia nárast odpadov.

Nová fotografická výstava Stratená krajina? Nová fotografická výstava Stratená krajina?

5. decembra 2006, Enviroportal

V Kremnici bola sprístupnená fotografická výstava mladých umelcov o krásach prírody v okolí mesta ohrozeného plánovanou povrchovou ťažbou zlata.

Minister Jaroslav Izák otvoril v Slovenskej Ľupči linku na recykláciu chladiacich zariadení Minister Jaroslav Izák otvoril v Slovenskej Ľupči linku na recykláciu chladiacich zariadení

5. decembra 2006, Enviroportal

Dve nové recyklačné linky na zhodnocovanie chladiacich zariadení a na zhodnocovanie svetelných zdrojov (žiarivky, výbojky) spustila za účasti ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka do prevádzky firma Elektro recykling v Slovenskej Ľupči.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na december 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na december 2006

5. decembra 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac december 2006.

Seminár Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR Seminár Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR

4. decembra 2006, Enviroportal

Sprostredkúvame Vám pozvánku na seminár pod názvom Prvý krok k environmentálnemu verejnému obstarávaniu v SR.