Projekt  MFF  Ekotopfilm - Envirofilm 2015 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí,  ktoré spája  myšlienka ochrany životného prostredia. Podujatie ponúkne divákom kvalitné dokumentárne filmy venované  trvalo udržateľnému spôsobu života, ochrane životného prostredia, zmene v správaní sa človeka k prírode a v neposlednom rade technologickým a procesným inováciám, ktoré vedú k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty. Odbornú garanciu prevzalo 12 rezortov vlády. Festival sa bude konať v Bratislave a Banskej Bystrici 22. až 26. 5. 2017.
Viac informácií: www.ekotopfilm.sk


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

24.05.2017 - 24.05.2017
Technická univerzita, Letná 9, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Pracovník v mliekárenskej výrobe

23.5.2017, Sky Group Slovakia, s.r.o.Stará Lehota , Trenčiansky kraj

Bezproblémová výroba bez prerušenia – aj vďaka tebe! (Inžinier údržby)

23.5.2017, Skupina GSKPriemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6, Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

6. februára 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj sa predkladá na základe potreby zosúladenia tvaru špeciálnej fľaše na tokajské vína s fľašami používanými v Maďarskej republike.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

6. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

3. februára 2006, Enviroportal

V školskom roku 2005/2006 sa uskutočnil prvý ročník korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky. Jej cieľom bolo vzbudiť záujem o problémy životného prostredia u žiakov, ktorí sa s touto problematikou nestretávajú v rozsahu obsiahnutom v súťažných otázkach.
Mnohé otázky boli, priznajme sa, ťažké aj pre nás dospelých...

EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

3. februára 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia (CEVAP SAŽP) v Banskej Bystrici vyhodnotilo I. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky 2005/2006. Enviroportál Vám prináša najmä súťažiacimi študentmi dlho očakávané výsledky.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

3. februára 2006, Enviroportal

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe schválených zmien niektorých nariadení Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

3. februára 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 32 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady

3. februára 2006, Enviroportal

Tohtoročná zima, bohatá na snehovú nádielku a tuhé mrazy až do -20°C a viac, spôsobuje vrásky aj slovenským pestovateľom viniča.

Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA

2. februára 2006, Enviroportal

Už ôsmy rok vychádza na Slovensku populárno-náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, adresované presne cielenému okruhu stálych predplatiteľov. Sú medzi nimi centrálne orgány štátnej správy, rôzne úrady a inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, vzdelávacie a vedecké pracoviská, ako aj právnické a fyzické osoby.

Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ

1. februára 2006, TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Význam mokradí a ďalšiu fázu revitalizácie týchto ekosystémov na Záhorí dnes predstavili zástupcovia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. február.

Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov Moderný zber komunálneho odpadu rapídne znížil výšku poplatkov

29. januára 2006, TASR

Banská Bystrica/Dubnica 29. januára (TASR) - Viac ako 340 tisíc korún ušetrili za posledných deväť mesiacov minulého roku obyvatelia Dubnice nad Váhom, časť Prejta, ktorí sa zapojili do moderného systému zberu komunálneho odpadu. Predstavuje to až 84-percentnú úsporu na týchto miestnych poplatkoch. Projekt podporila banskobystrická Nadácia Ekopolis.

Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov Do užšieho finále programu PrieStory nominovali osem projektov

28. januára 2006, TASR

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Do užšieho finále 2. ročníka grantového programu PrieStory zaradila Nadácia Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici osem zo sedemnástich prihlásených projektov z celého Slovenska.