Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá prezentovala príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju obce.
Viac informácií: www.obnovadediny.sk


Najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku na základe medzinárodného porovnania predstavujú nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Cieľom štúdie je prostredníctvom porovnateľných ukazovateľov v životnom prostredí identifikovať oblasti, kde Slovensko najviac zaostáva za krajinami EÚ a OECD.
Celú štúdiu si môžete prečítať tu:
Tri výzvy životného prostredia
Tri výzvy životného prostredia (dáta)

 


 


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:
- KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov
- KC OBALY, družstvo, so sídlom Böhrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka
- Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto


 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí

22.08.2017 - 09.09.2017
Slovenské banské múzeum-Dielnička,Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Optimalizujte spotrebu energie a hľadajte úspornejšie riešenia ako Energy Efficiency Specialist

18.8.2017, AuJob s.r.o., Personálna agentúraBratislava, Bratislavský kraj

Potravinársky technológ

17.8.2017, SAWPI s.r.o.M.R.Štefanika 10, 03861 Vrútky, Dolný Kubín, Martin, Žilina
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Súkromné rezervácie chránia les komplexne Súkromné rezervácie chránia les komplexne

16. júna 2006, Enviroportal

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritickými názormi na niektoré praktické kroky v obhospodarovaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmenej a viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.

Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla Fotografická súťaž Príroda nepozná hranice otvorená ešte do 7. júla

15. júna 2006, Enviroportal

Nadácia Zelená nádej vyhlásila začiatkom jari už druhý ročník fotografickej súťaže Príroda nepozná hranice. Súťaž je učená pre študentov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji. Touto súťažou chce nadácia motivovať študujúcu mládež na individuálne i skupinové výlety do prírody za jej krásami a hodnotami, pre ktoré je hodno ju chrániť. Na snímky, zachytávajúce nezabudnuteľné momenty z týchto potuliek po prírode, čaká nadácia do 7. júla 2006.

Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov Slovenské potravinárske výrobky zabodovali aj u Dánov a Holanďanov

15. júna 2006, Enviroportal

Koncom mája a začiatkom júna sa Slovensko predstavilo na dvoch zahraničných medzinárodných potravinárskych veľtrhoch, ktoré prispeli k prezentácii Slovenska a jeho gastronómie ako neoddeliteľnej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Krupinská Krupinica sa už nerozvodní Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

15. júna 2006, Enviroportal

Povodňová situácia v roku 1999 na toku Krupinica v meste Krupina s jej následnými miliónovými materiálnymi škodami i tragickou smrteľnou udalosťou opätovne pripomenula nevyhnutnosť riešenia nevyhovujúcej situácie komplexnej protipovodňovej ochrany mesta. Keďže sa podobná potenciálna hrozba v posledných rokoch objavuje temer každoročne, bol Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. vypracovaný projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica.

14. jún - Svetový deň darcov krvi 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14. júna 2006, Enviroportal

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.

Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode

14. júna 2006, Enviroportal

Popri pozitívach, ktoré súžitie človeka s prírodou našej planéte prinieslo, sú tu aj negatíva, ktoré ľudstvo za sebou zanecháva. Preto jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti je environmentálna výchova a vzdelávanie.

Výchova cez projekt Výchova cez projekt

13. júna 2006, Enviroportal

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu environmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. Je založená na riešení spoločného projektu sústredeného na určitý problém.

Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik... Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

13. júna 2006, Enviroportal

...alebo skôr Damoklov meč? Ukáže to až budúcnosť. Vráťme sa však na začiatok roka 2006, kedy sa po prvýkrát začali objavovať na stránkach tlačových i nternetových správy o investičných zámeroch (aj) v priestoroch banskobystrického parku. Parku, ktorí Bystričanom závidia mnohí.

Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná

13. júna 2006, Enviroportal

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s firmami ZAaRES Banská Bystrica, EKO-PLANT Banská Bystrica a ICEKO-ONYX Banská Bystrica zorganizovalo v mesiacoch apríl - máj tohto roku postupne na celom území mesta akciu pod názvom Za krajšie mesto, ktorej cieľom bolo zlepšenie životného prostredia vyčistením verejných priestranstiev od rastlinného a komunálneho odpadu.

Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008? Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008?

12. júna 2006, Enviroportal

Od 14. júna do 13. septembra 2008 bude v španielskej Zaragoze medzinárodná výstava EXPO 2008 s hlavnou témou Voda a udržateľný rozvoj. Časovo spadá medzi dve svetové výstavy, vlaňajšiu v Aichi a v roku 2010 v Šanghaji. Obsahovo zapadá do Svetovej dekády vody vyhlásenej v roku 2005 OSN a zároveň si pripomenie jubileum - 100 rokov, čo v Zaragoze bola spoločná francúzsko-španielska výstava.

Cena ministra životného prostredia 2006 Cena ministra životného prostredia 2006

12. júna 2006, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si verejnosť každoročne pripomína 5. júna, udeľuje minister životného prostredia SR László Miklós Cenu ministra životného prostredia. Ide o nefinančné, čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Udeľuje sa v štyroch kategóriách - obciam, podnikom, občianskym združeniam, jednotlivcom a kolektívom.