S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku na adrese:  https://ec.europa.eu
 
Konzultačné obdobie: 10. 1. – 8. 3. 2018
 

 

 

 


 


 

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR

Annual Conference on European Environmental Law 2018

22.03.2018 - 23.03.2018
Trier, Nemecko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región Západ (Ref. č.: 20180220_AGRO)

20.2.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

23.2.2018, ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Významné environmentálne dni v mesiaci september Významné environmentálne dni v mesiaci september

30. augusta 2006, Enviroportal

V mesiaci september si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

30. augusta 2006, Enviroportal

Európska únia ako celok je z viac ako 50 % závislá od dovozu primárnych zdrojov energie, častokrát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov. Prijaté záväzky v oblasti ochrany ovzdušia sú ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ. Preto sa stratégia EÚ v oblasti energie sústreďuje najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE), ktorých potenciál v jednotlivých členských krajinách nie je zanedbateľný.

Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia

30. augusta 2006, Enviroportal

Pred niekoľkými týždňami sa začala revitalizácia na najväčšom popradskom sídlisku Juh. Jej výsledkom bude nielen viac zelene, oddychových zón, ale i širšie možnosti parkovania.

MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený

30. augusta 2006, Enviroportal

V súčasnosti je v plnom prúde zber lesných plodov, najmä malín a čučoriedok. Dochádza pritom často ku konfliktom s ochranou prírody, pretože verejnosť zväčša nepozná podmienky, za akých sa môžu lesné plody zberať a takisto na ktorých miestach je to možné.

LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník

28. augusta 2006, Enviroportal

LESY SR v polovici júla t.r. sprístupnili v tomto roku v poradí už štvrtý a celkovo siedmy lesnícky náučný chodník. Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrch vznikol tentoraz vďaka úsiliu lesníkov z Odštepného závodu Rimavská Sobota.

Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov

25. augusta 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravuje IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov.

Tip na výlet: Arborétum Mlyňany Tip na výlet: Arborétum Mlyňany

25. augusta 2006, Enviroportal

Arborétum Mlyňany je unikátny parkom, ktorý sa nachádza na pomedzí katastrov obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Táto Zelená živá mapa sveta už vyše storočie prináša jeho návštevníkom i zveľaďovateľom radosť z krásy i úžitok z poznania.

Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu

24. augusta 2006, Enviroportal

26. augusta si pripomenieme 4. výročie významného celosvetového stretnutia v Johannesburgu. V roku 2002 na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji urobilo ľustvo ďalší krok k tomu, aby zachovalo našu modrú planétu aj pre budúce generácie v obývateľnom stave.

Rezort životného prostredia bude musieť šetriť na výdavkoch Rezort životného prostredia bude musieť šetriť na výdavkoch

24. augusta 2006, Enviroportal

V rámci úlohy vlády je Ministerstvo životného prostredia SR povinné viazať finančné prostriedky v celkovej výške 54,581 mil. Sk. Viazanie výdavkov sa dotkne takmer všetkých organizácií v pôsobnosti rezortu MŽP.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na september 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na september 2006

23. augusta 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac september 2006.

Tip na výlet: Muránska planina Tip na výlet: Muránska planina

22. augusta 2006, Enviroportal

Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie.