Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

História Tatier DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Sales manager

26.7.2018,Azelis Slovakia, s. r. o.Bratislava, Slovensko

Projektant TZB (Ref. č.: 07-2018)

26.7.2018,Žilina Projekt, s.r.o.Žilina, Slovensko, okres Žilina
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

L. Sólymos: Nízkoemisné zóny na Slovensku sú len otázkou času

31.07. 2018, TASR

Bratislava, 30. júla - Je len otázkou času, kedy slovenské samosprávy využijú minuloročnú zmenu legislatívy a vytvoria prvé nízkoemisné zóny. Do nich majú povolený vstup len vozidlá od určitej emisnej triedy. V rozhovore pre TASR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Ochranári: V horúcom počasí vtákom pomôžete napájadlom, stačí aj miska

31.07. 2018, TASR

Bratislava, 30. júla - V letných horúčavách rýchlo vysychajú prirodzené zdroje vody pre vtáctvo. Ľudia im však môžu pomôcť vytvorením bezpečného prístupu k vodným plochám alebo vytvorením nového napájadla. ,,V mestách môže poslúžiť aj obyčajná miska či iná nádoba," hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

SIŽP skontrolovala skládku v Holčíkovciach pri Domaši

31.07. 2018, TASR

Bratislava/Holčíkovce, 30. júla – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila závery kontroly na skládke tuhého komunálneho odpadu (TKO) v Holčíkovciach v okrese Vranov nad Topľou. Vykonal ju Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Košice.

MŽP: Bezzásahové zóny vo Vysokých Tatrách zadržia vodu lepšie ako rúbanisko

31.07. 2018, TASR

Bratislava, 30. júla - Aj popadané stromy v bezzásahových zónach dokážu v pôde zadržať viac vody ako rúbanisko. V reakcii na kritiku lesníkov to povedalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Upozornilo tiež, že dva zo šiestich tokov, na ktorých bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, ani nepretekajú bezzásahovým územím.

NLC: Vyschnuté lesy vo Vysokých Tatrách strácajú schopnosť zadržiavať vodu

31.07. 2018, TASR

Zvolen, 30. júla – Prívalové dažde vo Vysokých Tatrách, ktoré majú čoraz ničivejšie dosahy na prírodu a majetok ľudí, sú dôsledkom rozpadajúcich sa suchých porastov, ktoré z dôvodu bezzásahovosti prestávajú plniť vodozádržnú a pôdoochrannú funkciu. Upozorňujú na to výskumníci z Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.

Prievidza: V širšom centre mesta vyrastá včelia záhrada

30.07.2018, TASR

Prievidza, 27. júla - V širšom centre Prievidze vyrastá v tomto období včelia záhrada. Projektom chce Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) v Prievidzi oživiť tradíciu včelárstva na hornej Nitre.

Súčasťou Humenského Sokola je aj jaskyňa Dúpna

30.07.2018, TASR

Humenné, 27. júla – Jaskyňa Dúpna je súčasťou národnej prírodnej rezervácie (NPR) Humenský Sokol, ktorej územie je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Platí v nej tretí až piaty stupeň ochrany.

Senné: Letný ornitologický tábor absolvuje cez 30 záujemcov

27.07.2018, TASR

Senné, 26. júla - Letný ornitologický tábor, ktorý sa už uskutoční v Sennom v Michalovskom okrese, absolvuje cez 30 záujemcov. Dorazí ich možno aj viac. TASR informoval Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Ochranári bojujú proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko

27.07.2018, TASR

Michalovce, 26. júla – Ochranári bojujú proti plastovému odpadu pri jazere Morské oko v Michalovskom okrese. Na chodníkoch v jeho okolí preto odstránili sedem košov. Návštevníkov vyzývajú, aby si odpad vzali so sebou domov, alebo ho roztriedili v pripravených nádobách na separovaný zber.

Bojnice: Zoo vybuduje pre dvojicu slonov afrických nový výbeh a pavilón

26.07.2018, TASR

Bojnice, 23. júla - Maja a Gula, slonice z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach, dostanú nový domov. Pavilón, ktorý obývajú doposiaľ, nahradí nový s výbehom so zeleňou a vodnými plochami. Náklady na jeho vybudovanie odhadla bojnická zoo na asi päť miliónov eur.

Okresný úrad v Prešove nesúhlasí s rozšírením skládky TKO v Holčíkovciach

26.07.2018, TASR

Prešov, 25. júla – Okresný úrad (OÚ) v Prešove nesúhlasí s rozšírením skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou. Tvrdí, že sa v danej lokalite nachádza prírodný biotop európskeho významu a rovnako je tam ochranné pásmo, čo sa týka vody. Obec totiž leží pri vodnej nádrži Domaša.