Už od roku 1974 patrí vo vyše sto krajinách 5. jún Medzinárodnému dňu životného prostredia. Tento rok je hostiteľskou krajinou osláv India, ktorá si za hlavnú tému zvolila plasty a ich vplyv na životné prostredie a vyzvala ostatné krajiny na zapojenie sa do plánovaných aktivít.
Viac informácií: http://worldenvironmentday.global, www.wedindia2018.in a http://envfor.nic.in.


 

 

 


 


 

 

Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

EKOFEST 2018

21.06.2018 - 23.06.2018
Trnava

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

10.07.2018 - 10.07.2018
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Pracovník vývoje – junior

19.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Brno, Česko, Brno - město

Vedoucí kvality – potravinářská výroba (od 45 000 kč)

18.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Středočeský kraj, Česko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Projekt Energy is our Future prináša energetickú efektívnosť do tried Projekt Energy is our Future prináša energetickú efektívnosť do tried

11. decembra 2006, Enviroportal

Prineste energiu do tried!/Bring energy into your classroom! - týmito slovami vyzýva organizácia European Schoolnet k účasti vo svojom projekte Energia je naša budúcnosť.

Súťaž Cena mládeže za rozvoj pozná svojich víťazov Súťaž Cena mládeže za rozvoj pozná svojich víťazov

11. decembra 2006, Enviroportal

Louis Michel, Európsky komisár pre Rozvoj a humanitárnu pomoc, vyhlásil tohto roku prvý ročník súťaže Cena mládeže za rozvoj. Táto výtvará súťaž, určená mladým ľuďom vo veku 16 až 18 rokov, pozná od polovice septembra svojich víťazov.

EÚ: Spoločne proti povodniam EÚ: Spoločne proti povodniam

11. decembra 2006, Enviroportal


V posledných rokoch sa objavil aj v Európe fenomén extrémnych povodní, ktoré so sebou priniesli mimoriadne vážne dôsledky nielen do života jednotlivcov, ale aj pre jednotlivé krajiny i celú Európu. EÚ pripravuje preto spoločnú smernicu o protipovodňovej ochrane.

10. december - Deň ľudských práv 10. december - Deň ľudských práv

11. decembra 2006, Enviroportal

Medzi Svetové dni sponzorované Svetovou zdravotníckou organizáciou patrí aj Deň ľudských práv. pripadajúci na 10. decembrový deň V roku 2006 sa tento deň pripomína pod heslom Boj proti chudobe - povinnosť, nie charita.

UNEP vyhlásil 16. medzinárodnú výtvarnú súťaž o životnom prostredí pre deti UNEP vyhlásil 16. medzinárodnú výtvarnú súťaž o životnom prostredí pre deti

10. decembra 2006, Enviroportal

Ste mladý environmentalista, ktorý hľadá hodnotnú skúsenosť? Zapojte sa aj vy do výtvarnej súťaže pod patronátom Programu OSN pre životné prostredie/United Nations Environment Programme - UNEP a vyhrajte dvetisíc amerických dolárov a výlet na oslavy Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2007 v Tromoso v Nórsku. 16. medzinárodná výtvarná súťaž o životnom prostredí pre deti čaká aj na Vaše výtvarné diela.

Tip na výlet: Prosiecka dolina Tip na výlet: Prosiecka dolina

10. decembra 2006, Enviroportal

Medzi očarujúcimi dolinami Liptova má osobitné postavenie Prosiecka dolina aj vďaka svojej rozmanitosti. Nájdete tu totiž množstvo pozoruhodných skalných útvarov rôznych tvarov, vodopád, skalné tiesňavy či lúky.

Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko

8. decembra 2006, Enviroportal

Slovensko sa takisto zapája do medzinárodných aktivít na vybudovanie systému včasného varovania pred prírodnými katastrofami v rámci skupiny GEO.

Súťaž Na skládky nie sme krátki! Súťaž Na skládky nie sme krátki!

8. decembra 2006, Enviroportal

Liptovský Mikuláš - Pod názvom Na skládky nie sme krátki! vyhlasuje OZ TATRY celoslovenskú environmentálnu súťaž pre kolektívy základných a stredných škôl. Prihlásiť sa do súťaže môžete do konca decembra.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení...

7. decembra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2007.

Na Slovensku sa začal predaj benzínu s biozložkou Na Slovensku sa začal predaj benzínu s biozložkou

7. decembra 2006, Enviroportal

Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s vysokým podielom emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov. Po energetike je doprava druhým najvýznamnejším zdrojom emisií oxidu uhličitého na Slovensku. V rámci opatrení na znižovanie tvorby týchto emisií pristúpilo aj Slovensko k využívaniu biopalív v doprave.

Konferencia Environmentálne projekty a štrukturálna pomoc EÚ Konferencia Environmentálne projekty a štrukturálna pomoc EÚ

7. decembra 2006, Enviroportal

Prinášame Vám informácie o blížiacej sa konferencii zameranej na zvyšovanie informovanosti konečných prijímateľov pomoci a širokej verejnosti o čerpaní finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fodov EÚ prostredníctvom aktivít definovaných Komunikačným akčným plánom MŽP SR. Pripájame aktualizovaný program konferencie.