Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk. Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.
Zdroj: MŽP SR
Viac informácií: www.intersucho.sk

 

 


 


 Informačná platforma podpory prechodu na zelené hospodárstvo v Slovenskej republike
Centrálna platforma pre sprístupňovanie a vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti podpory prechodu na obehové/zelené hospodárstvo so zapojením všetkých relevantných subjektov spoločnosti v podmienkach SR.
Viac informácií: http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Žijem na strome a je mi dobre

01.02.2018 - 28.02.2018
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Eco-innovation

05.02.2018 - 06.02.2018
Sofia, Bulharsko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región západ (Ref. č.: 20180118_AGRO)

18.1.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj

Mechanizátor pre región VÝCHOD (Ref. č.: 20180112)

12.1.2018, EXATA GROUP, a.s.Michalovce, Košický kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

14. februára 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 6. 2. 2006 zverenený Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Plán SMOPaJ na február 2006 Plán SMOPaJ na február 2006

14. februára 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve

10. februára 2006, Enviroportal

V dňoch 13. - 17. 2. 2006 otvorí pre návštevníkov svoje brány 13. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve.

Ruskí vedci varujú pred GMO Ruskí vedci varujú pred GMO

7. februára 2006, Enviroportal

Môže byť konzumovanie GM plodín nebezpečné aj pre zdravie ľudí? Novú štúdiu o možných negatívnych dopadoch geneticky modifikovaných organizmov nedávno publikovali poprední vedci z Ruskej akadémie vied.

Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice Grécka vláda opäť zakázala pestovanie GM kukurice

7. februára 2006, Enviroportal

Grécku sa podarilo šikovne obísť nariadenie Európskej komisie a naďalej chráni svojich farmárov pred inváziou geneticky modifikovaných plodín zo zahraničia. Grécka vláda 30. januára 2006 zrušila na základe nariadenia EK zákaz 17 odrôd GM kukurice. Následne 31. januára 2006 prijala nový zákaz geneticky modifikovaných plodín rozšírený o ďalších 14 odrôd GM kukurice. Celkovo sa nový grécky zákaz momentálne týka 31 odrôd geneticky modifikovanej kukurice.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

7. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv

6. februára 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č.207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

6. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava bezodplatným prevodom do vlastníctva obcí a VÚC.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

6. februára 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá v súvislosti s vypracovaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

6. februára 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj sa predkladá na základe potreby zosúladenia tvaru špeciálnej fľaše na tokajské vína s fľašami používanými v Maďarskej republike.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

6. februára 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.