S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránke: http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Ako ste išli do práce alebo do školy? Autom, na bicykli alebo verejnou dopravou? Každý deň prijímame rozhodnutia, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Niektorými z nich sa vedome usilujeme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí. Video súťaž s názvom I LIVE GREEN, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra a jej sieť partnerov, vyzýva všetkých Európanov, aby predviedli svoju kreativitu a predstavili svoje opatrenia v prospech životného prostredia. Najlepšie video príspevky budú finančne odmenené. Uzávierka súťaže je 31. marca 2018. Viac informácií: www.eea.europa.eu

 

 


Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti je pripravená formou dotazníka, ktorý je dostupný aj v slovenskom jazyku na adrese:  https://ec.europa.eu
 
Konzultačné obdobie: 10. 1. – 8. 3. 2018
 

 

 

 


 


 

MŽP SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Už od 20. 10. 2017 môžu neziskové organizácie podávať žiadosti o podporu svojich projektov. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR. Koordinátorom je SAŽP. Žiadosti je potrebné predložiť do 1. decembra 2017 vrátane.
Viac informácií: http://zelenyvzdelavacifond.sk
 

 
 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Inspirujme se...

27.02.2018 - 28.02.2018
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice, ČR

Annual Conference on European Environmental Law 2018

22.03.2018 - 23.03.2018
Trier, Nemecko

Pracovné ponuky v ŽP

Zástupca riaditeľa rastlinnej výroby agroholdingu pre región Západ (Ref. č.: 20180220_AGRO)

20.2.2018, EXATA GROUP, a.s.Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

23.2.2018, ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje

17. marca 2006, Enviroportal

Putovnú výstavu Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom, ktorú zostavili lesníci a pracovníci TANAP-u v týchto dňoch sprístupnili v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Nadácia Ekopolis vyhlasuje ďalšie kolo Environmentálneho programu Nadácia Ekopolis vyhlasuje ďalšie kolo Environmentálneho programu

17. marca 2006, Enviroportal

V týchto dňoch bolo vyhlásené ďalšie kolo Environmentálneho programu nadácie Ekopolis.

Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný

17. marca 2006, Enviroportal

Metainformačný systém (MIS) obsahuje údaje z aktualizovanej databázy informačných zdrojov rezortu pôdohospodárstva. Jeho cieľom je poskytovať širokej laickej i odbornej verejnosti integrovanou formou dôležité, aktuálne údaje o súčasných zdrojoch dát v rezorte.

Expedícia ČÍNA - TIBET 2005 Expedícia ČÍNA - TIBET 2005

16. marca 2006, Enviroportal

V lete minulého roka sa uskutočnila výnimočná expedícia v dejinách slovenského horolezectva - slovenská ženská horolezecká paraexpedícia ČÍNA- TIBET 2005, ktorá bola úspešne zavŕšená výstupom na štvorhoru Siguniang.

Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem

16. marca 2006, Enviroportal

Do uzávierky grantového programu Ľudia pre stromy prišlo do Nadácie Ekopolis - vyhlasovateľa programu, 283 projektov z celého Slovenska. Projekty požadovali finančnú podporu v celkovej sume vyše 20 milónov korún. Najaktívnejšie boli kraje - Banskobystrický (56 projektov), ďalej Prešovský a Nitriansky (54 projektov).

Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer

15. marca 2006, Enviroportal

Vo výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici bola v stredu 8. marca sprístupnená pozoruhodná výstava pod názvom Nórske drevo - tvorba architektky Welche Selmer.

Európska jar 2006 klope na dvere Európska jar 2006 klope na dvere

15. marca 2006, Enviroportal

Európska jar je každoročný projekt o demokracii a občianstve, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vzdelávať sa a vyjadriť sa k európskym otázkam. Aktivity tohto projektu zamerané na debaty a dialóg sú pripravované niekoľko mesiacov v predstihu prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci tried za účasti národných a európskych výkonných predstaviteľov politického života.

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005 Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

14. marca 2006, Enviroportal

Bratislava 14. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku stovky kontrol, pri ktorých kontrolovali pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a zber odpadu, obce pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, nakladanie so starými vozidlami, povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a platenie poplatkov za uloženie odpadu.

Viac zelene pre ľudí v komunitách Viac zelene pre ľudí v komunitách

14. marca 2006, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS v rámci svojho grantového programu Ľudia pre stromy pridelila Komunitným nadáciam v Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove finančnú podporu, ktorá bude použitá na podporu projektov výsadby zelene na verejných priestoroch v týchto mestách.

Európske životné prostredie - stav a perspektíva Európske životné prostredie - stav a perspektíva

14. marca 2006, Enviroportal

V novembri 2005 bola Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA) publikovaná v poradí už tretia päťročná správa Európske životné prostredie - stav a perspektíva (The European Environment - State and Outlook 2005) hodnotiaca stav životného prostredia vybraných krajín Európy ako aj predpokladaných trendov jeho ďalšieho vývoja.

Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

10. marca 2006, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa usporiadajú dňa 23. marca 2006 odborný seminár.