Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Referent ochrany životného postredia

17.12.2018,Vicente Torns Slovakia, a.s.Veľké Kosihy, Slovensko, okres Komárno
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Priatelia Zeme žiadajú zväčšiť finančný balík pre životné prostredie Priatelia Zeme žiadajú zväčšiť finančný balík pre životné prostredie

02.02. 2007, Enviroportal

31. január (Priatelia Zeme-CEPA) - Rozdelenie financií z fondov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie tak, ako ho navrhla Vláda SR, nezohľadňuje podľa Priateľov Zeme záväzky Slovenska vyplývajúce zo zmluvy o vstupe do EÚ, preto environmentalisti žiadajú o ich navýšenie.

Štátna ochrana prírody v ohrození? - doplnené Štátna ochrana prírody v ohrození? - doplnené

01.02. 2007, Enviroportal

1. február (TASR, NATURA 2000) - Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Ján Mizerák odvolal riaditeľov všetkých správ Národných parkov a Chránených krajinných oblastí na Slovensku.
Platforma mimovládnych organizácií pre NATURA 2000, má obavy, že cieľom zmien v Štátnej ochrane prírody SR je oslabiť odbornú nezávislosť jednotlivých správ a politicky ovplyvňovať ich odborné stanoviská.

Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum

01.02. 2007, Enviroportal

Energetické centrum Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia a European Renewable Energy Council organizujú pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Združenia miest a obcí Slovenska šiesty ročník medzinárodnej konferencie International Slovak Biomass Forum (ISBF). Dlhodobým zámerom konferencie ISFB je spropagovať využívanie biomasy ako reálnej alternatívy fosílnych palív. Biomasa má potenciál výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň aj závislosť Slovenska od dovozov primárnych energetických zdrojov.

Ekofórum nesúhlasí so zrušením podpory pre životné prostredie a ľudské práva Ekofórum nesúhlasí so zrušením podpory pre životné prostredie a ľudské práva

01.02. 2007, Enviroportal

31. január (Ekofórum) - Organizácie združené v platforme Ekofórum žiadajú poslancov, aby občanom vrátili možnosť podporiť prostredníctvom asignácie dvoch percent z dane z príjmov aj organizácie aktívne v oblasti ľudských práv a životného prostredia.

Zapojte sa aj Vy dnes večer do celosvetovej akcie proti klimatickým zmenám Zapojte sa aj Vy dnes večer do celosvetovej akcie proti klimatickým zmenám

01.02. 2007, Enviroportal

1. február (Enviroportal, TASR) - Francúzska skupina environmentálnych aktivistov L'Alliance pour la Planéte (Aliancia pre Planétu) na dnešný večer vyhlásila kampaň Nech naša planéta päť minút odpočíva! Pošlite tento odkaz toľkým ľuďom, koľkým môžete.

Čo je trichinelóza? Čo je trichinelóza?

01.02.2007, Enviroportal

V súvislosti so sprísnením veterinárnych legislatívnych opatrení týkajúcich sa domácich zabíjačiek prinášame informácie o trichinelóze - jednom z možných parazitárnych ochorení, ku ktorým môže dôjsť aj po konzumácii nedostatočne tepelne opracovaného mäsa.

Geneticky modifikované potraviny na Slovensku Geneticky modifikované potraviny na Slovensku

01.02.2007, Enviroportal

V minulom roku sa na slovenskom trhu objavilo podľa zistení organizácie Greenpeace päť neoznačených výrobkov s obsahom GMO.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa zúčastní na konferencii o životnom prostredí Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa zúčastní na konferencii o životnom prostredí

01.02.2007, Enviroportal

1. februára (Enviroportal, MŽP SR) - Na parížsku konferenciu o životnom prostredí s názvom Občania zeme dnes odlieta minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Ochranári varujú pred zneužitím monitorovacích odstrelov vtáctva Ochranári varujú pred zneužitím monitorovacích odstrelov vtáctva

01.02.2007, Enviroportal

29. január (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko) - Maďarské laboratória pred niekoľkými dňami potvrdili, že sa v krajine opäť objavila vtáčia chrípka. Nebezpečný vírus typu H5N1 bol zistený zo vzoriek uhynutej hydiny na juhu Maďarska. V tejto súvislosti sa na Slovensku opätovne plánuje odber vzoriek z hydiny, ale aj z voľne žijúceho vtáctva.

Predbežná informácia k návrhu zákona o poľovníctve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Predbežná informácia k návrhu zákona o poľovníctve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.02.2007, Enviroportal

Návrh zákona o poľovníctve je predkladaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Predpokladaný dátum predloženia návrhu zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky je december 2007.

Čo sú dioxíny? Čo sú dioxíny?

31.01.2007, Enviroportal

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že ak sa do priameho obehu dostane dioxín s veľkosťou jediného zrnka ryže, zodpovedá toto množstvo ročnému limitu povolenému pre 1 milión ľudí.