Už od roku 1974 patrí vo vyše sto krajinách 5. jún Medzinárodnému dňu životného prostredia. Tento rok je hostiteľskou krajinou osláv India, ktorá si za hlavnú tému zvolila plasty a ich vplyv na životné prostredie a vyzvala ostatné krajiny na zapojenie sa do plánovaných aktivít.
Viac informácií: http://worldenvironmentday.global, www.wedindia2018.in a http://envfor.nic.in.


 

 

 


 


 

 

Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Prírodná infraštruktúra DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

EKOFEST 2018

21.06.2018 - 23.06.2018
Trnava

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

10.07.2018 - 10.07.2018
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Pracovník vývoje – junior

19.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Brno, Česko, Brno - město

Vedoucí kvality – potravinářská výroba (od 45 000 kč)

18.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Středočeský kraj, Česko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín

31. augusta 2006, Enviroportal

Zajtra - 1. septembra 2006 nadobudne účinnosť novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Týka sa aj zmien pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín.

Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

31. augusta 2006, Enviroportal

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) malý a záujem o ich väčšie využívanie nie je prioritný, je veľa faktorov, okrem environmentálnych dôvodov, ktoré predurčujú ich podstatne väčšie využívanie.

Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra? Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra?

31. augusta 2006, Enviroportal

Energia vznikajúca z pohybu vzduchu je označovaná ako veterná energia. Tento druh energie je zaradený medzi obnoviteľné zdroje energie bez priameho dopadu na životné prostredie.

Významné environmentálne dni v mesiaci september Významné environmentálne dni v mesiaci september

30. augusta 2006, Enviroportal

V mesiaci september si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

30. augusta 2006, Enviroportal

Európska únia ako celok je z viac ako 50 % závislá od dovozu primárnych zdrojov energie, častokrát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov. Prijaté záväzky v oblasti ochrany ovzdušia sú ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ. Preto sa stratégia EÚ v oblasti energie sústreďuje najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE), ktorých potenciál v jednotlivých členských krajinách nie je zanedbateľný.

Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia

30. augusta 2006, Enviroportal

Pred niekoľkými týždňami sa začala revitalizácia na najväčšom popradskom sídlisku Juh. Jej výsledkom bude nielen viac zelene, oddychových zón, ale i širšie možnosti parkovania.

MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený MŽP SR: Zber lesných plodov v národných parkoch je obmedzený

30. augusta 2006, Enviroportal

V súčasnosti je v plnom prúde zber lesných plodov, najmä malín a čučoriedok. Dochádza pritom často ku konfliktom s ochranou prírody, pretože verejnosť zväčša nepozná podmienky, za akých sa môžu lesné plody zberať a takisto na ktorých miestach je to možné.

LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník

28. augusta 2006, Enviroportal

LESY SR v polovici júla t.r. sprístupnili v tomto roku v poradí už štvrtý a celkovo siedmy lesnícky náučný chodník. Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrch vznikol tentoraz vďaka úsiliu lesníkov z Odštepného závodu Rimavská Sobota.

Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov

25. augusta 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravuje IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov.

Tip na výlet: Arborétum Mlyňany Tip na výlet: Arborétum Mlyňany

25. augusta 2006, Enviroportal

Arborétum Mlyňany je unikátny parkom, ktorý sa nachádza na pomedzí katastrov obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Táto Zelená živá mapa sveta už vyše storočie prináša jeho návštevníkom i zveľaďovateľom radosť z krásy i úžitok z poznania.

Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu

24. augusta 2006, Enviroportal

26. augusta si pripomenieme 4. výročie významného celosvetového stretnutia v Johannesburgu. V roku 2002 na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji urobilo ľustvo ďalší krok k tomu, aby zachovalo našu modrú planétu aj pre budúce generácie v obývateľnom stave.