Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pri príležitosti Dňa Zeme sa môžu dobrovoľníci zapojiť do mnohých aktivít ochraňujúcich planétu Zem, informácie o prebiehajúcich aktivitách nájdete napr. aj na adrese http://denzeme.sk/.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018
Belehrad, Srbsko

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018
Hotel PARK INN Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Mechanizátor pre región Západ (Ref. č.: 20180416)

16.4.2018, EXATA GROUP, a.s.Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Správca poľovníckeho areálu

19.4.2018, RAVEN a.s.Považská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

28. apríla 2006, Enviroportal

Na druhom ročníku najväčšej špecializovanej ekologickej výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční 2. - 5. mája 2006 v Banskej Bystrici, sa predstaví 46 vystavovateľov z oblasti odpadového hospodárstva, čo je oproti minulému roku takmer 100 percentný nárast počtu prezentovaných spoločností.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR č. 177/2005 Z. z. Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR  č. 177/2005 Z. z.

27. apríla 2006, Enviroportal

Chránené zóny z hľadiska rastlinolekárskej starostlivosti vymedzuje legislatíva Európskej únie svojimi smernicami a rozhodnutiami Európskej únie. Základné smernice Európskej únie boli do nášho právneho poriadku prebraté nariadením vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o ochranných zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006

26. apríla 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac máj 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu 26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu

25. apríla 2006, Enviroportal

V noci z 25. na 26. apríla 1986 otriasla reaktorom č. 4 Leninskej elektrárne pri Černobyle mohutná explózia. Rádioaktívne palivo v priebehu nasledujúcich hodín vyhorelo. Do vzduchu sa vznieslo obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, ktoré sa nekontrolovane rozptýlilo do blízkeho i ďalekého okolia a navždy tragicky a nezvratne poznačilo státisíce ľudských životov.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat

25. apríla 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe článku 73 Nariadenia komisie (ES) č. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode

25. apríla 2006, Enviroportal

Bratislava, 24. apríl 2006 - Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. so sídlom v Rohožníku v spolupráci s odbornými partnermi - celoslovenskou mimovládnou organizáciou Strom života a regionálnym občianskym združením Jablonka - pripravili pri príležitosti Dňa Zeme pre viac ako 200 žiakov šiestych a siedmych ročníkov zo základných škôl z obcí Rohožník, Sološnica a Kuchyňa súbor aktivít upevňujúcich vzťah k ochrane životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach

25. apríla 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Festival Hory a mesto 2006 otvorený Festival Hory a mesto 2006 otvorený

21. apríla 2006, Enviroportal

Včera vo štvrtok 20. apríla sa začal v poradí už 7. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Festival sa už po tretí raz koná v priestoroch multiplexu Palace Cinemas v Auparku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách

20. apríla 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o kŕmnych surovinách sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písmena k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Slovenskí inšpektori životného prostredia aktívni v európskej sieti Slovenskí inšpektori životného prostredia aktívni v európskej sieti

20. apríla 2006, Enviroportal

Bratislava 19. apríla - Pre inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) bol minulý rok aj rokom výrazného prieniku do Európy.

Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice

19. apríla 2006, Enviroportal

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Košice je jedným zo stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), aj prostredníctvom ktorých SAŽP realizuje výchovu smerovanú k ochrane a tvorbe životného prostredia pre všetky vekové kategórie.