Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, príbehoch, a v prírodných pamiatkach. Súbor interaktívnych máp je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

4.7.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Referent oddelenia všeobecných záležitostí

3.7.2018,Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.Továrenská 13, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko, okres Stará Ľubovňa
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry

4. septembra 2006, Enviroportal

Úlohou Európskej environmentálnej agentúry je včas poskytnúť cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí širokej verejnosti a tým, ktorí zodpovedajú za vytváranie a zavádzanie environmentálnej politiky na európskej a na národnej úrovni. Jedným z nástrojov na plnenie tohto poslania sú aj publikácie, vydávané EEA.

EEA Briefing 3/2006 EEA Briefing 3/2006

4. septembra 2006, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra (EEA) začiatkom júla 2006 zverejnila na svojej stránke EEA Briefing 3/2006 - Neustála degradácia európskeho pobrežia ohrozuje životnú úroveň v Európe.

Publikácie Európskej environmentálnej agentúry Publikácie Európskej environmentálnej agentúry

4. septembra 2006, Enviroportal

Jednou z významných činností EEA je tvorba špecializovaných správ, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006

4. septembra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky navrhuje zrušiť úlohu č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády SR na rok 2006 , schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1012 zo 14. decembra 2005.

Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou

4. septembra 2006, Enviroportal

Podľa vyjadrenia oficiálnych miest uvrhne doposiaľ najrozsiahlejšia ropná škvrna, ktorá vznikla v dôsledku potopenia tankera Solar I, najchudobnejšie provincie Filipín do ešte väčšej chudoby. Tanker Solar I, nesúci v útrobách 2 milióny litrov priemyselného paliva, sa potopil 11. augusta v hlbokých vodách južne od ostrovnej provincie Guimaras.

MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín

31. augusta 2006, Enviroportal

Zajtra - 1. septembra 2006 nadobudne účinnosť novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Týka sa aj zmien pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín.

Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

31. augusta 2006, Enviroportal

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) malý a záujem o ich väčšie využívanie nie je prioritný, je veľa faktorov, okrem environmentálnych dôvodov, ktoré predurčujú ich podstatne väčšie využívanie.

Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra? Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra?

31. augusta 2006, Enviroportal

Energia vznikajúca z pohybu vzduchu je označovaná ako veterná energia. Tento druh energie je zaradený medzi obnoviteľné zdroje energie bez priameho dopadu na životné prostredie.

Významné environmentálne dni v mesiaci september Významné environmentálne dni v mesiaci september

30. augusta 2006, Enviroportal

V mesiaci september si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku

30. augusta 2006, Enviroportal

Európska únia ako celok je z viac ako 50 % závislá od dovozu primárnych zdrojov energie, častokrát z politicky či ekonomicky nie veľmi stabilných regiónov. Prijaté záväzky v oblasti ochrany ovzdušia sú ďalším vplyvom na energetickú stratégiu EÚ. Preto sa stratégia EÚ v oblasti energie sústreďuje najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len OZE), ktorých potenciál v jednotlivých členských krajinách nie je zanedbateľný.

Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia Na popradskom sídlisku Juh pokračuje revitalizácia

30. augusta 2006, Enviroportal

Pred niekoľkými týždňami sa začala revitalizácia na najväčšom popradskom sídlisku Juh. Jej výsledkom bude nielen viac zelene, oddychových zón, ale i širšie možnosti parkovania.