Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliuz za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Nielen pri príležitosti Dňa Zeme sa môžu dobrovoľníci zapojiť do mnohých aktivít ochraňujúcich planétu Zem, informácie o prebiehajúcich aktivitách nájdete napr. aj na adrese http://denzeme.sk/.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Malawi-jazero hviezd DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018
Belehrad, Srbsko

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018
Hotel PARK INN Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Mechanizátor pre región Západ (Ref. č.: 20180416)

16.4.2018, EXATA GROUP, a.s.Orechová Potôň, Dunajská Streda, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Správca poľovníckeho areálu

19.4.2018, RAVEN a.s.Považská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva 18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva

19. apríla 2006, Enviroportal

18. apríl - Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľustva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanienie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov

14. apríla 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky o ochrane lesných pozemkov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe § 66 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

14. apríla 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66 písm. e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o odbornom lesnom hospodárovi Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o odbornom lesnom hospodárovi

13. apríla 2006, Enviroportal

V súvislosti so schválením zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66 písm. g) vypracovalo návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi.

ENWIN - poučenie i zábava ENWIN - poučenie i zábava

13. apríla 2006, Enviroportal

Chceme Vám predstaviť multimedálne CD ENWIN - Ochraňuj a vyhraj - súčasť jedinečného projektu, ktorý je zameraný na problematiku zberu separovaného odpadu a ochrany životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké

13. apríla 2006, Enviroportal

Materiál je predkladaný ako iniciatívny materiál za účelom schválenia účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD 14), ktoré sa bude konať v dňoch 1. až 12. mája 2006 v New Yorku, pričom segment na vysokej úrovni sa uskutoční 10. až 12. mája 2006.

Pripomienkové konanie: Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009 Pripomienkové konanie: Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009

12. apríla 2006, Enviroportal

Prinášame stručný výťah z materiálu na pripomienkové konanie Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2007 až 2009, ktorý predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005 Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005

12. apríla 2006, Enviroportal

Slovenský pozemkový fond hospodári podľa príslušných ustanovení zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ŠTATÚTU fondu schváleného vládou SR.

Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO

12. apríla 2006, Enviroportal

Greenpeace opätovne upozorňuje na možné riziká pokusného pestovania GM kukurice.
Dnes nadobudlo účinnosť rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v kauze geneticky modifikovanej kukurice MON 810. Z rozhodnutia SIŽP vyplýva, že ani v roku 2006 nebude na Slovensku distribuované osivo tejto GM kukurice prostredníctvom obchodných reťazcov. Organizácia Greenpeace toto rozhodnutie privítala, pretože v praxi znamená, že ani v roku 2006 sa na území SR nebude GM kukurica pestovať komerčne.

Národná prírodná rezervácia Šúr Národná prírodná rezervácia Šúr

11. apríla 2006, Enviroportal

Národná prírodná rezervácia Šúr pri obci Svätý Jur (19 km S) sa rozkladá na ploche 370 ha. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia.

Ministerstvo životného prostredia SR bude vystavovať na výstave ENVIRO Ministerstvo životného prostredia SR bude vystavovať na výstave ENVIRO

11. apríla 2006, Enviroportal

V dňoch 20.- 23.apríla 2006 sa uskutoční v Nitre v areáli výstaviska AGROKOMPLEX 11. medzinárodná výstava techniky pre tvorbu a ochranu životného prostredia ENVIRO, na ktorej sa Ministerstvo životného prostredia SR zúčastní svojím informačným stánkom v pavilóne M4.