Autorom analýzy zavedenia systému zálohovania jednorazových nápojových obalov Skutočná cena zálohy je Ištitút environmentálne politiky. Autori odpovedajú aj na otázku či a ako ovplyvní zálohovanie triedený zber, aká by mala byť optimálna výška zálohy a podobne. Podľa odhadov si zavedenie zálohovania bude vyžadovať vstupné náklady približne na úrovni 80 miliónov eur.
Viac infromácií: Skutočná cena zálohy

 

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019
Hotel Holiday Inn, Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

14.1.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

21.1.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Krupinská Krupinica sa už nerozvodní Krupinská Krupinica sa už nerozvodní

15.06.2006, Enviroportal

Povodňová situácia v roku 1999 na toku Krupinica v meste Krupina s jej následnými miliónovými materiálnymi škodami i tragickou smrteľnou udalosťou opätovne pripomenula nevyhnutnosť riešenia nevyhovujúcej situácie komplexnej protipovodňovej ochrany mesta. Keďže sa podobná potenciálna hrozba v posledných rokoch objavuje temer každoročne, bol Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. vypracovaný projekt stavby Krupina - úprava potoka Krupinica.

14. jún - Svetový deň darcov krvi 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14.06.2006, Enviroportal

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.

Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode

14.06.2006, Enviroportal

Popri pozitívach, ktoré súžitie človeka s prírodou našej planéte prinieslo, sú tu aj negatíva, ktoré ľudstvo za sebou zanecháva. Preto jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti je environmentálna výchova a vzdelávanie.

Výchova cez projekt Výchova cez projekt

13.06.2006, Enviroportal

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu environmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. Je založená na riešení spoločného projektu sústredeného na určitý problém.

Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik... Nad budúcnosťou banskobystrického parku pod Múzeom - Pamätníkom SNP visí otáznik...

13.06.2006, Enviroportal

...alebo skôr Damoklov meč? Ukáže to až budúcnosť. Vráťme sa však na začiatok roka 2006, kedy sa po prvýkrát začali objavovať na stránkach tlačových i nternetových správy o investičných zámeroch (aj) v priestoroch banskobystrického parku. Parku, ktorí Bystričanom závidia mnohí.

Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná Akcia Za krajšie mesto v Banskej Bystrici opäť úspešná

13.06.2006, Enviroportal

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s firmami ZAaRES Banská Bystrica, EKO-PLANT Banská Bystrica a ICEKO-ONYX Banská Bystrica zorganizovalo v mesiacoch apríl - máj tohto roku postupne na celom území mesta akciu pod názvom Za krajšie mesto, ktorej cieľom bolo zlepšenie životného prostredia vyčistením verejných priestranstiev od rastlinného a komunálneho odpadu.

Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008? Prečo by sme mali byť v Zaragoze v roku 2008?

12.06.2006, Enviroportal

Od 14. júna do 13. septembra 2008 bude v španielskej Zaragoze medzinárodná výstava EXPO 2008 s hlavnou témou Voda a udržateľný rozvoj. Časovo spadá medzi dve svetové výstavy, vlaňajšiu v Aichi a v roku 2010 v Šanghaji. Obsahovo zapadá do Svetovej dekády vody vyhlásenej v roku 2005 OSN a zároveň si pripomenie jubileum - 100 rokov, čo v Zaragoze bola spoločná francúzsko-španielska výstava.

Cena ministra životného prostredia 2006 Cena ministra životného prostredia 2006

12.06.2006, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si verejnosť každoročne pripomína 5. júna, udeľuje minister životného prostredia SR László Miklós Cenu ministra životného prostredia. Ide o nefinančné, čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Udeľuje sa v štyroch kategóriách - obciam, podnikom, občianskym združeniam, jednotlivcom a kolektívom.

Správame sa zodpovedne? Správame sa zodpovedne?

12.06.2006, Enviroportal

Napriek tomu, že sa každý rok na Slovensku predajú státisíce nových mobilných telefónov, Slováci si ešte stále v dostatočnej miere neuvedomujú, že mobilný telefón môže predstavovať nebezpečný odpad, zaťažujúci životné prostredie. Nefunkčný mobilný telefón je pre Slovákov ešte stále hodnotou, nie elektronickým odpadom.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR

12.06.2006, Enviroportal

Hlavným nástrojom presadzovania vodohospodárskej politiky do praxe je plánovací proces. V súčasnosti je štátna vodohospodárska politika koncipovaná ako súbor zásad a princípov praktického používania účinných nástrojov a opatrení na ochranu a hospodárenie s vodou. Zásobovanie obyvateľstva kvalitnou pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd sú základnými predpokladmi pre kvalitu ľudského života a ochranu životného prostredia. Existencia vodohospodárskej infraštruktúry súčasne vytvára podmienky pre ďalší sociálny i ekonomický rozvoj na miestnej, regionálnej, štátnej i globálnej úrovni.

Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na Východnom Slovensku

09.06.2006, Enviroportal

Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť problematiky povodní na Slovensku v plnom znení uverejňujeme Stanovisko Národného lesníckeho centra k príčinám povodní na východnom Slovensku.