Už od roku 1974 patrí vo vyše sto krajinách 5. jún Medzinárodnému dňu životného prostredia. Tento rok je hostiteľskou krajinou osláv India, ktorá si za hlavnú tému zvolila plasty a ich vplyv na životné prostredie a vyzvala ostatné krajiny na zapojenie sa do plánovaných aktivít.
Viac informácií: http://worldenvironmentday.global, www.wedindia2018.in a http://envfor.nic.in.


 

 

 


 


 

 

Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Rašeliniská na Orave

20.06.2018 - 21.06.2018
Oravský hrad

EKOFEST 2018

21.06.2018 - 23.06.2018
Trnava

Pracovné ponuky v ŽP

Vedoucí kvality – potravinářská výroba (od 45 000 kč)

18.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Středočeský kraj, Česko

Manažer laboratoře - potraviny (od 50 000 Kč)

18.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Hlavní město Praha, Praha, Česko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Noví poslanci NR SR zrušili samostatný výbor parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody Noví poslanci NR SR zrušili samostatný výbor parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody

6. júla 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace dala najavo znepokojenie v súvislosti so zverejnením správy, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej prvej schôdzi 4. júla 2006 odhlasovali zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Došlo tak k zrušeniu samostatného výboru parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody. Tento krok považujú environmentalisti z Greenpeace za nesprávny a nesystémový, za prvý krok spať v oblasti životného prostredia.

Občania Európskej únie budú môcť lepšie rozhodovať o životnom prostredí Občania Európskej únie budú môcť lepšie rozhodovať o životnom prostredí

6. júla 2006, Enviroportal

Plénum Európskeho parlamentu v utorok 4. júla 2006 schválilo legislatívu, ktorá po vstupe do platnosti umožní európskym občanom ľahší prístup k informáciám o životnom prostredí a takisto zjednoduší možnosť uplatniť si právo na zapojenie sa do rozhodovacích procesov v tejto oblasti.

Novým ministrom životného prostredia bude Jaroslav Izák Novým ministrom životného prostredia bude Jaroslav Izák

4. júla 2006, Enviroportal

Predseda Smeru-SD Robert Fico včera prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi predložil návrh zloženia novej vlády.

VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi

4. júla 2006, Enviroportal

VOKA, vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, so svojimi organizačnými partnermi vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi - Cena za podporu miestnej demokracie.

Energia z biomasy má zelenú Energia z biomasy má zelenú

4. júla 2006, Enviroportal

Biomasa je unás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz aj na energetické a ekologické aspekty vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém

4. júla 2006, Enviroportal

Zmena globálnej klímy, zapríčinená najmä antropogénnymi skleníkovými plynmi, je v súčasnosti významným environmentálnym problémom. Pod zmenu klímy sa podpisuje najmä skleníkový efekt atmosféry, ktorý je hlavnou príčinou, prečo sa teplota vzduchu v prízemnej vrstve udržuje vyššia, než by bola bez pôsobenia tohto efektu.

Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo

4. júla 2006, Enviroportal

Dňa 15. júna 2006 schválila Európska komisia Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. júla 2006, Enviroportal

Navrhovaným zákonom o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencií a odstraňovaní environmentálnych škôd a v zmysle jej ustanovení sú členské štáty povinné zabezpečiť prevzatie tejto Smernice do národnej legislatívy v termíne 30. apríla 2007.

Sledujte Ekolologický magazín Sledujte Ekolologický magazín

3. júla 2006, Enviroportal

Všetkým, ktorých zaujímajú ekologické témy, pripomíname, že v dnes, v pondelok 3. júla 2006 o 22:20 odvysiela televízna stanica STV 2 reláciu Ekologický magazín s podtitulom Životné prostredie a my/Slovenská republika 2006.

Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les

3. júla 2006, Enviroportal

Lesy Slovenskej republiky pripravili na začiatok júla uprostred nádherných lesov Vydrovskej doliny už 5. ročník podujatia Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les.

Slnko ceny nedvíha Slnko ceny nedvíha

30. júna 2006, Enviroportal

Čo stojí inštalácia a prevádzka solárneho systému? Koncom minulého storočia prerástlo aktívne využívanie slnečnej energie pomocou slnečných kolektorov z kruhu zanietencov a hobbystov do širokých vrstiev spoločnosti takmer vo všetkých vyspelých krajinách i v krajinách tretieho sveta. I napriek neustálej osvetovej činnosti a propagácii slnečnej energetiky stále je pre značnú časť nášho obyvateľstva táto problematika veľkou neznámou, predstavy a očakávania sú často skreslené a nereálne.