Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Rozlúčka so školským rokom

25.06.2018 - 25.06.2018
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Deň Dunaja

28.06.2018 - 28.06.2018
Kinosála SHMÚ, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Pomocná sila v pekárni

21.6.2018, Pekareň-MirkovceMirkovce, Slovensko, okres Prešov

Pracovník vývoje – junior

19.6.2018, Advantage Consulting, s.r.o.Brno, Česko, Brno - město
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a ml. výrobkov pre žiakov... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a ml. výrobkov pre žiakov...

27. júna 2006, Enviroportal

Uverejňujeme návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100.

Stanovisko Mimovládneho výboru Naše Tatry k Štúdii trvalo udržateľného rozvoja Vysoké Tatry 2005 Stanovisko Mimovládneho výboru Naše Tatry k Štúdii trvalo udržateľného rozvoja Vysoké Tatry 2005

26. júna 2006, Enviroportal

Na nasledujúcich riadkoch prinášame Stanovisko Mimovládneho výboru Naše Tatry k Štúdii trvalo udržateľného rozvoja Vysoké Tatry 2005, tak ako bolo publikované na stránkach ENVIROMAGAZÍNu 6/2005.

Navštívte festival Podtatranské pažite Navštívte festival Podtatranské pažite

26. júna 2006, Enviroportal

Už 30. júna sa na viacerých miestach horného Liptova a Spiša začne II. medzinárodný festival kosenia 2006 Slovensko Podtatranské pažite. Podujatie, ktoré má podporiť udržanie biodiverzity trávnatých ekosystémov kosbou potrvá do 5. júla.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií na úhradu škôd spôsobených v poľnohospodárstve v dôsledku povodní roku 2006 Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií na úhradu škôd spôsobených v poľnohospodárstve v dôsledku povodní roku 2006

23. júna 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodrástva SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. predkladá návrh výnosu o poskytovaní dotácií na úhradu škôd spôsobených v poľnohospodárstve v dôsledku povodní v roku 2006.

Greenpeace vyzýva obyvateľov, aby organizácii poslali fotografie a amatérske videonahrávky z požiaru v skladu nebezpečných odpadov firmy DETOX v Petržalke Greenpeace vyzýva obyvateľov, aby organizácii poslali fotografie a amatérske videonahrávky z požiaru v skladu nebezpečných odpadov firmy DETOX v Petržalke

23. júna 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace včera požiadala obyvateľov Bratislavy, aby jej pomohli identifikovať miesta spádu prachových častí a dymu z požiaru chemického skladu firmy Detox. Jej výzvu vzhľadom na závažnosť havárie uverejňujeme v plnom rozsahu.

Stanovisko Národného lesníckeho centra vo Zvolene k situácii s podkôrnym hmyzom na území TANAP-u Stanovisko Národného lesníckeho centra vo Zvolene k situácii s podkôrnym hmyzom na území TANAP-u

23. júna 2006, Enviroportal

Národné lesnícke centrum vo Zvolene upozorňuje na vážnu situáciu vo výskyte podkôrneho hmyzu.
Ako potvrdili kontroly stavu populácie podkôrneho hmyzu vo Vysokých Tatrách realizované od začiatku roka pracovníkmi Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, ktorá je orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa a patrí organizačne pod Národné lesnícke centrum vo Zvolene, zaznamenalo sa výrazné zvýšenie jeho početnosti oproti roku 2005.

Vlachovo - Dedina roka 2005 Vlachovo - Dedina roka 2005

22. júna 2006, Enviroportal

Málokedy sa stane, že ocenenia v súťažiach podobného typu ako je práve súťaž Dedina roka, vzbudia takú kladnú odozvu, ako sa to stalo práve v prípade tohtoročnej víťaznej obce Vlachovo.

Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD

22. júna 2006, TASR

Paríž 21. júna (TASR) - Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD, v prepočte 6,85 bilióna SKK.

Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia

22. júna 2006, TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Vláda SR vzala včera na vedomie Informáciu o stave realizácie programu Drevo - surovina 21. storočia, vrátane Programu na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny. Ich pozitívnym prínosom je podstatný nárast tuzemského spracovania a využívania dreva a rast ekonomických ukazovateľov drevospracujúceho priemyslu.

21. jún - Svetový deň veľrýb 21. jún - Svetový deň veľrýb

21. júna 2006, Enviroportal

21. jún je v kalendári enviromentalistu označený ako Svetový deň veľrýb - World Whale Day.

EÚ: žiadne nové ponuky, kým nedôjde najmä v agrárnej oblasti k posunu od USA EÚ: žiadne nové ponuky, kým nedôjde najmä v agrárnej oblasti k posunu od USA

21. júna 2006, TASR

Luxemburg 19. júna (TASR) - Komisárka Európskej únie pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer-Boelová sa domnieva, že dosiahnutie dohody v rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) je ešte stále možné. Najdôležitejší partneri sa 29. júna v Ženeve opäť pokúsia dosiahnuť pokrok v otázkach liberalizácie svetového obchodu, o ktorých sa začalo rokovať ešte v roku 2001 v katarskej Dohe.