Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Znovuzrodenie lesa DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Sales manager

26.7.2018,Azelis Slovakia, s. r. o.Bratislava, Slovensko

Vodohospodár

15.8.2018,ŽOS Vrútky a.s.Vrútky, Slovensko, okres Martin
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný

17.03. 2006, Enviroportal

Metainformačný systém (MIS) obsahuje údaje z aktualizovanej databázy informačných zdrojov rezortu pôdohospodárstva. Jeho cieľom je poskytovať širokej laickej i odbornej verejnosti integrovanou formou dôležité, aktuálne údaje o súčasných zdrojoch dát v rezorte.

Expedícia ČÍNA - TIBET 2005 Expedícia ČÍNA - TIBET 2005

16.03. 2006, Enviroportal

V lete minulého roka sa uskutočnila výnimočná expedícia v dejinách slovenského horolezectva - slovenská ženská horolezecká paraexpedícia ČÍNA- TIBET 2005, ktorá bola úspešne zavŕšená výstupom na štvorhoru Siguniang.

Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem

16.03. 2006, Enviroportal

Do uzávierky grantového programu Ľudia pre stromy prišlo do Nadácie Ekopolis - vyhlasovateľa programu, 283 projektov z celého Slovenska. Projekty požadovali finančnú podporu v celkovej sume vyše 20 milónov korún. Najaktívnejšie boli kraje - Banskobystrický (56 projektov), ďalej Prešovský a Nitriansky (54 projektov).

Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer

15.03. 2006, Enviroportal

Vo výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici bola v stredu 8. marca sprístupnená pozoruhodná výstava pod názvom Nórske drevo - tvorba architektky Welche Selmer.

Európska jar 2006 klope na dvere Európska jar 2006 klope na dvere

15.03. 2006, Enviroportal

Európska jar je každoročný projekt o demokracii a občianstve, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vzdelávať sa a vyjadriť sa k európskym otázkam. Aktivity tohto projektu zamerané na debaty a dialóg sú pripravované niekoľko mesiacov v predstihu prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci tried za účasti národných a európskych výkonných predstaviteľov politického života.

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005 Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

14.03.2006, Enviroportal

Bratislava 14. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku stovky kontrol, pri ktorých kontrolovali pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a zber odpadu, obce pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, nakladanie so starými vozidlami, povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a platenie poplatkov za uloženie odpadu.

Viac zelene pre ľudí v komunitách Viac zelene pre ľudí v komunitách

14.03.2006, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS v rámci svojho grantového programu Ľudia pre stromy pridelila Komunitným nadáciam v Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove finančnú podporu, ktorá bude použitá na podporu projektov výsadby zelene na verejných priestoroch v týchto mestách.

Európske životné prostredie - stav a perspektíva Európske životné prostredie - stav a perspektíva

14.03.2006, Enviroportal

V novembri 2005 bola Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA) publikovaná v poradí už tretia päťročná správa Európske životné prostredie - stav a perspektíva (The European Environment - State and Outlook 2005) hodnotiaca stav životného prostredia vybraných krajín Európy ako aj predpokladaných trendov jeho ďalšieho vývoja.

Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

10.03.2006, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa usporiadajú dňa 23. marca 2006 odborný seminár.

Najdlhšia jaskyňa na Slovensku Najdlhšia jaskyňa na Slovensku

09.03.2006, Enviroportal

Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši včera zrealizovali meranie Pustej jaskyne. Demänovský jaskynný systém po včerajšom meraní v Pustej jaskyni tak dosiahol dĺžku 35 214 metrov.

Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke

08.03.2006, Enviroportal

České vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu Chřipka a pandemie, ktorá má prispieť k opatreniam na zvládnutie hrozby pandémie smrteľného vírusu v českých krajinách.