Košice: Ochranári vyzývajú MŽP SR, aby odňal firme kontrolu nad ložiskom uránu

13.03 2017, TASR

Košickí ochranári vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby odňalo firme Ludovika Energy, s. r. o., kontrolu nad uránovým ložiskom na Jahodnej a namiesto nej poverilo ochranou a evidenciou daného ložiska Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Vláda odsúhlasila novelu zákona o trvalom ukladaní CO2 do zeme

01.03 2017, TASR

Vláda dnes odsúhlasila novelu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého (CO2) do geologického prostredia. Zmeny sú výsledkom snahy o komplexné odstránenie nesúladu slovenskej legislatívy s európskou.

Ludovika Energy dostala stop na ďalší geologický prieskum na Jahodnej

27.02 2017, TASR

Spoločnosť Ludovika Energy neuspela s návrhom na určenie prieskumného územia na tzv. vzácne zeminy v lokalite Jahodná pri Košiciach. Minister životného prostredia László Sólymos potvrdil rozhodnutie svojho rezortu o zamietnutí žiadosti potom, ako firma podala voči tomuto rozhodnutiu rozklad.

MŽP SR: Kontrola ťažiarov zo Smilna vážne chyby neodhalila, vrty nezastavia

16.02 2017, TASR

Ministerská kontrola geologického prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v obci Smilno v okrese Bardejov nepreukázala zásadné pochybenia spoločnosti Alpine Oil and Gas. Envirorezort tak vrty zastaviť nemôže.

MŽP SR vykoná v Smilne hĺbkovú kontrolu geologického prieskumu

30.11 2016, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nemá v rámci aktuálne platnej legislatívy žiadne právne nástroje, ktoré by nariadili firme Alpine Oil and Gas (AOG), s.r.o., vykonať pred začatím prieskumných vrtov v Smilne v okrese Bardejov proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

V súvislosti s prieskumnými vrtmi na východe dá MŽP spraviť právnu analýzu

24.11 2016, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sleduje situáciu na severovýchode Slovenska, kde sa ťažobná spoločnosť snaží urobiť geologické prieskumné vrty. V katastrálnom území obcí Krivá Oľka (okres Medzilaborce), Smilno (Bardejov) a Ruská Poruba (Humenné) sa totiž majú nachádzať ložiská ropy a zemného plynu.

MŽP SR zamietlo ďalší prieskum na Jahodnej pre Ludovika Energy

18.11 2016, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zamietlo spoločnosti Ludovika Energy návrh na určenie prieskumného územia na tzv. vzácne zeminy v lokalite Jahodná pri Košiciach.

Detva: Banský úrad zamietol návrh na určenie priestoru na ťažbu zlata

03.11 2016, TASR

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zamietol návrh cyperského investora na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v lokalite Biely vrch pri Detve. Hlavným dôvodom zamietnutia ťažby sú nesúhlasné stanoviská mesta Detva a priľahlej obce Dúbravy.

Pod Wilec hôrkou v Prešove prebiehajú geologické vrty

02.11 2016, TASR

Na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove prebieha geologický prieskum, ktorý súvisí so sanáciou nebezpečného zosuvu pôdy. Mesto na to získalo z Environmentálneho fondu 100 000 eur.

MŽP SR: Na Slovensku môže pribudnúť ďalší geopark, a to na území Zemplína

07.10 2016, TASR

Na Slovensku by mohol pribudnúť ďalší geopark. V súčasnosti sú zriadené tri, štvrtý môže byť na území Zemplína. Správou o perspektíve jeho začlenenia medzi geoparky by sa na budúci týždeň mala zaoberať vláda SR. Jeho budovaním by sa podľa envirorezortu napomohlo k zlepšeniu sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov.