Vláda: Schválila aktualizovanú stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy

18.10 2018, TASR

Bratislava, 17. októbra - Aktualizovaná stratégia adaptácie SR na zmenu klímy sa snaží prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. V stredu ju schválila vláda. Úlohou materiálu je najmä pre tieto opatrenia ustanoviť inštitucionálny rámec a zabezpečiť koordinačný mechanizmus.

Bratislava: Karlova Ves vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Líščie údolie

17.10 2018, TASR

Bratislava, 16. októbra – Líščie údolie v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bude od neželanej výstavby chrániť stavebná uzávera. O jej vyhlásení a trvaní do schválenia územného plánu zóny, maximálne na najbližších päť rokov, rozhodol karloveský miestny úrad.

Pri udržateľnom rozvoji samospráv by mali pomôcť strategické dokumenty

17.10 2018, TASR

Zabezpečiť udržateľný rozvoj miest a obcí na Slovensku bude možné aj vďaka proaktívnym opatreniam zapracovaným v kľúčových dokumentoch s národnou pôsobnosťou. Informovať o dokumentoch, ako je aktualizovaná Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030, je jedným z cieľov nadrezortnej konferencie s názvom Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Informoval o tom predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Utorkovú konferenciu zorganizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s BSK.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2018 pre KALVÁRSKY FOND

16.10 2018,

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo dnes popoludní (16. 10. 2018) v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici. Cenu odovzdal štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla.

I. Maleš: Keď obce riešia zber triedeného odpadu spoločne, majú lepšie výsledky

15.10 2018, TASR

Bratislava, 13. októbra - Jedným z dôvodov, prečo majú krajiny ako Nórsko alebo Rakúsko lepšie výsledky v miere triedenia odpadu, je, že sa obce a mestá združujú do prirodzených celkov a tento problém riešia spoločne. Myslí si to Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 odovzdá MŽP SR

12.10 2018,

Ministerstvo životného prostredia udelí 16. októbra v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018.

Pri zavádzaní prírode blízkej údržby zelene má obciam pomôcť nová príručka

11.10 2018, TASR

Bratislava, 10. októbra - Mestám a obciam má pri zavádzaní prírode blízkej údržby pomôcť nová príručka. Vytvorilo ju občianske združenie Živica. Takáto údržba zahŕňa napríklad výstavbu komunitných záhrad, rozširovanie vegetačných striech a stien alebo vytváranie plôch pre včely.

Lovča: Vďaka novému zbernému dvoru budú môcť objemný odpad odovzdávať celoročne

09.10 2018, TASR

Lovča, 8. októbra - V obci Lovča (okres Žiar nad Hronom) prebiehajú v týchto dňoch práce na výstavbe nového zberného dvora. Obec získala na jeho realizáciu dotáciu vo výške 136. 243 eur z envirofondu, sumou 7170 eur prispieva z vlastného rozpočtu.

Nová Baňa: Obyvatelia rodinných domov dostanú záhradné kompostéry

09.10 2018, TASR

Nová Baňa, 8. októbra - Novobančania bývajúci v rodinných domoch dostanú v najbližšom období záhradné kompostéry.

Bratislavský samosprávny kraj bojuje s burinou v okolí ciest ekologicky

08.10 2018, TASR

Bratislava, 5. októbra – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje s odstraňovaním buriny a náletových drevín v okolí ciest ekologickou formou. ,,Od roku 2013 nepoužívame na ničenie divorastúcej zelene chemikálie, burina je buď vypílená, vykosená či inak ručne vyčistená," pripomenula zástupkyňa predsedu BSK Elena Pätoprstá, ktorá má v gescii oblasť životného prostredia.