L. Mikuláš: Radnica začala so zberom biologicky rozložiteľného odpadu

27.04 2017, TASR

Liptovskomikulášska mestská samospráva začala s príchodom jari so zberom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Obyvatelia ho môžu odovzdať tromi spôsobmi.

Dobrovoľníci vyzbierali na Domaši viac ako 350 vriec odpadu

26.04 2017, TASR

Dobrovoľníci vyzbierali na brehoch vodnej nádrže Domaša viac ako 350 vriec odpadu. Motivovať tak chcú nielen deti, ale aj dospelých, aby vedeli, že odpad nepatrí do prírody.

Prešov: Mesto získalo 100.000 eur na sanáciu územia v lokalite Pod Wilec hôrkou

24.04 2017, TASR

Na sanáciu nebezpečného zosuvného územia v lokalite Pod Wilec hôrkou prešovská radnica získala ďalšiu významnú finančnú pomoc z Environmentálneho fondu v objeme 100 000 eur. Dotácia pomôže pri odvodňovacích prácach.

B.Bystrica: V okolí Podlavických výmoľov vyzbierali takmer 2,5 tony odpadu

24.04 2017, TASR

Okolo 1,5 tony komunálneho odpadu a necelú tonu biologického odpadu vyzbierali v piatok (21. 4.) 30 dobrovoľníci a zamestnanci niekoľkých úradov a firiem v okolí Podlavických výmoľov v Banskej Bystrici.

Zvolen: Žiaci vyzbierali v meste tri tony odpadu

24.04 2017, TASR

Viac ako tri tony odpadu vyzbieralo za tri dni 343 žiakov zo siedmich zvolenských škôl, ktoré sa zapojili do kampane Spolu vyzbierame viac. Výsledky ich snaženia odprezentovali na otvorení Lesníckych dní.

I. Nesrovnal: Pri sanácii zosuvu na Devínskej ceste oslovíme viaceré rezorty

19.04 2017, TASR

Pri zabezpečení sanácie časti svahu nad Devínskou cestou požiada hlavné mesto o pomoc a spoluprácu nielen Ministerstvo životného prostredia SR, ale aj iné rezorty. V relácii Tablet. TV Hlavné mesto to uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava pripravila akčný plán pre boj s dôsledkami klimatických zmien

19.04 2017, TASR

Bratislava pripravila Akčný plán Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR. Obsahuje súbor opatrení, ktorými chce mesto predchádzať rizikám a škodám spôsobeným klimatickými zmenami a znižovať emisie skleníkových plynov.

Budča: Rozložiteľný odpad odoberá od ľudí miestna bioplynová stanica

19.04 2017, TASR

Vznik blízkej bioplynovej stanice pomohol v obci Budča v okrese Zvolen vyriešiť problém s likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu. Obyvatelia dnes trávu či neskonzumované potraviny môžu do stanice aj priniesť. V obci sa do obdobia platnosti nového zákona o odpadoch snažili usmerňovať ľudí, aby viac kompostovali.

Giraltovce: Zberný dvor je k dispozícii občanom aj v sobotu

19.04 2017, TASR

Občania Giraltoviec môžu do konca mája aj mimo pracovných dní, každú sobotu, odovzdať bezplatne nepotrebný odpad do zberného dvora na Tehelnej ulici. Jeho prevádzkové hodiny sú od 8. do 12. h.

BSK: Kraj predstavil samosprávam možnosti adaptačných opatrení na zmenu klímy

13.04 2017, TASR

Samosprávy v Bratislavskom kraji sa pri realizácii adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy môžu inšpirovať katalógom, ktorý pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK).