Šahy chcú rozšíriť protipovodňové opatrenia v Tešmaku

14.08 2018, TASR

Šahy, 13. augusta – Mesto Šahy sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vybudovanie protipovodňových opatrení mimo vodného toku v mestskej časti Tešmak. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 232 407 eur.

L. Sólymos: Systém zberu triedeného odpadu cez OZV má zatiaľ nedostatky

13.08 2018, TASR

Bratislava, 12. augusta - Systém zberu triedeného odpadu cez organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) má po dvoch rokoch fungovania ešte chyby. Obce sa napríklad podľa ministra stretávajú s tým, že po naplnení cieľov zberu už OZV ďalší vytriedený odpad nezoberú.

V Ladcoch chcú za takmer 250.000 eur rozšíriť verejnú kanalizáciu

10.08 2018, TASR

Ladce, 9. augusta – Obec Ladce v Ilavskom okrese chce za takmer 250 000 eur rozšíriť verejnú kanalizáciu. Výzvu na predkladanie ponúk do verejnej súťaže zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Trenčín: Počas jarného upratovania vyzbierali v meste takmer 400 ton odpadu

08.08 2018, TASR

Trenčín, 7. augusta – V rámci jarného upratovania sa v apríli a v máji vyzbieralo v Trenčíne takmer 400 ton odpadu. Samospráva do jarného čistenia mesta investovala viac ako 28 000 eur.

Trenčín: Počas jarného upratovania vyzbierali v meste takmer 400 ton odpadu

07.08 2018, TASR

Trenčín, 7. augusta – V rámci jarného upratovania sa v apríli a v máji vyzbieralo v Trenčíne takmer 400 ton odpadu. Samospráva do jarného čistenia mesta investovala viac ako 28 000 eur.

V Bratislave bola zvýšená koncentrácia ozónu, neporušila však európske pravidlá

03.08 2018, TASR

Bratislava, 2. augusta  - Začiatkom tohto týždňa zaznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na automatických monitorovacích staniciach v Bratislave zvýšené koncentrácie prízemného ozónu. Podľa občianskeho združenia Za čisté ovzdušie na túto situáciu štátne orgány nezareagovali dostatočne a neinformovali občanov o zdravotných dopadoch.

SIŽP skontrolovala skládku v Holčíkovciach pri Domaši

31.07 2018, TASR

Bratislava/Holčíkovce, 30. júla – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zverejnila závery kontroly na skládke tuhého komunálneho odpadu (TKO) v Holčíkovciach v okrese Vranov nad Topľou. Vykonal ju Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Košice.

Okresný úrad v Prešove nesúhlasí s rozšírením skládky TKO v Holčíkovciach

26.07 2018, TASR

Prešov, 25. júla – Okresný úrad (OÚ) v Prešove nesúhlasí s rozšírením skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou. Tvrdí, že sa v danej lokalite nachádza prírodný biotop európskeho významu a rovnako je tam ochranné pásmo, čo sa týka vody. Obec totiž leží pri vodnej nádrži Domaša.

Želiezovce: Mesto zlikviduje čiernu skládku v lokalite Svodov

25.07 2018, TASR

Želiezovce, 23. júla – Mesto Želiezovce zlikviduje nelegálnu skládku odpadu v lokalite Svodov. Na sanáciu skládky získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 46 617 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 49 070 eur.

Želiezovce: Mesto zlikviduje čiernu skládku v lokalite Svodov

25.07 2018, TASR

Želiezovce, 23. júla – Mesto Želiezovce zlikviduje nelegálnu skládku odpadu v lokalite Svodov. Na sanáciu skládky získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 46 617 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 49 070 eur.