Organizácia Greenpeace upozorňuje na únik arzénu do rieky Orava

26.06 2017, TASR

Dolný Kubín 23. júna (TASR) - Organizácia Greenpeace upozornila, že do medzinárodne chránenej rieky Orava uniká zo skládok priemyselného odpadu v lokalite Široká pri Dolnom Kubíne jedovatý arzén.

Slovensko stále zaostáva v zbere, triedení a recyklácii odpadu

21.06 2017, TASR

Vzdelávať ľudí v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadu a aktivovať ich k väčšej ochrane životného prostredia a planéty. Zároveň však poukázať aj na dosahy rôzneho správania sa ľudí v týchto oblastiach a priblížiť im možnosť ďalšieho zmysluplného využitia odpadu.

Žilina: Vrecový zber triedených komodít spustí mesto v časti Závodie

14.06 2017, TASR

Mesto Žilina spustí v júli 2017 v mestskej časti Závodie pilotný vrecový zber triedených komodít. Jeho cieľom je zvýšenie efektivity a kvality triedeného zberu. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

V Žiari nad Hronom zavádzajú triedený zber kuchynského odpadu

14.06 2017, TASR

Žiarska samospráva plánuje v najbližších mesiacoch spustiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Do pilotnej fázy budú zapojené domácnosti z komplexnej bytovej výstavby. Odpad budú následne zhodnocovať v Centre zhodnocovania odpadov (CZO) Žiar nad Hronom.

Prievidza: Domácnosti v meste dostanú nádoby na biologicky rozložiteľný odpad

05.06 2017, TASR

Domácnostiam v individuálnej bytovej výstavbe na území Prievidze mesto pridelí nádoby na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad. S distribúciou žiadostí do domov o ich pridelenie začala radnica v týchto dňoch, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Vranovská samospráva odsunula tému plazmového spracovania odpadov na neskôr

30.05 2017, TASR

Vranovská samospráva minulý týždeň odsunula tému plazmového spracovania odpadov na neskôr pre chýbajúcu právnu analýzu a stanovisko odborného externého subjektu, o ktoré požiadali mestskí poslanci.

MŽP SR: Envirorezort predložil novelu zákona o odpadoch

26.05 2017, TASR

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo dnes do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov. Filozofia novej legislatívy - znečisťovateľ platí, ktorá sa začala vlani zavádzať do praxe, ostáva zachovaná. Zmeny by mali začať platiť od začiatku budúceho roka.

Chorvátsko: Aktivisti postavili v Záhrebe šesťmetrovú stenu z plastového odpadu

25.05 2017, TASR

Členovia hnutia Greenpeace v Chorvátsku postavili dnes v Záhrebe na Námestí Kráľa Tomislava šesťmetrovú stenu z plastového odpadu ako symbol znečistenia morí. Týmto spôsobom vyzvali občanov, aby podpísali petíciu Zachráňme Stredomorie od nájazdu plastov, ktorú potom odovzdajú na Ministerstvo životného prostredia, uviedla chorvátska agentúra HINA.

Humenné: Mesto chce predchádzať vzniku miest s nezákonne uloženým odpadom

25.05 2017, TASR

Humenská samospráva by chcela pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta získať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 475. 000 eur. Reaguje tak na výzvu Ministerstva vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje.

Minister L. Sólymos predstavil aplikačnú novelu odpadového zákona v boji za čistejšie Slovensko

18.05 2017,

Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.