Slovensko v novom výbore EP pre pesticídy zastúpi M. Mikolášik

09.02 2018, TASR

Bratislava, 8. februára - Európska únia si viac posvieti na pesticídy. V reakcii na obavy z rizika používania herbicídu glyfosát zriadil Európsky parlament (EP) osobitný výbor na preskúmanie povoľovacieho postupu EÚ pre pesticídy. Členom výboru sa stal aj slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH).

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

20.12 2017,

V týchto dňoch vyšla sektorová indikátorová správa s názvom Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?, zostavená kolektívom oddelenia analýz a hodnotenia životného prostredia Slovenskej agentúry životného prostredia.

M. Mikolášik: Parlament má ,,ľudovejší" pohľad na glyfosát než Európska komisia

26.10 2017, TASR

Štrasburg, 25. októbra - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) konali v záujme občanov EÚ, keď na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v utorok (24.10.) schválili legislatívny návrh na predaj organických hnojív a odmietli návrh Európskej komisie na predĺženie licencie EÚ na glyfosát o ďalších desať rokov.

Pri plánovaní ciest treba myslieť aj na migrujúce živočíchy

19.09 2017,

Bratislava, 19. september 2017 – WWF spája sily s odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Švajčiarsko: Zosuv skalného masívu môže byť dôsledkom klimatickej zmeny

28.08 2017, TASR

Ženeva, 28. augusta - Mohutný zosuv skalného masívu vo Švajčiarsku, po ktorom sa v údolí Bondasca stratilo osem turistov, môže byť sčasti dôsledkom klimatickej zmeny. Vyhlásil to dnes švajčiarsky Spolkový úrad pre životné prostredie (BAFU).

P. Frešo: Vrakunská skládka dostane sarkofág, ale to nestačí

21.06 2017, TASR

Územie v bratislavskej Vrakuni sa začalo kontaminovať chemikáliami už koncom 19. storočia kvôli odpadu chemickej výroby z Dynamitky. V 70. rokoch 20. storočia tu však vznikla skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorú v dôsledku postavenia vodného diela Gabčíkovo v 90. rokoch začala zalievať stúpajúca spodná voda.

I. Nesrovnal: Pri sanácii zosuvu na Devínskej ceste oslovíme viaceré rezorty

19.04 2017, TASR

Pri zabezpečení sanácie časti svahu nad Devínskou cestou požiada hlavné mesto o pomoc a spoluprácu nielen Ministerstvo životného prostredia SR, ale aj iné rezorty. V relácii Tablet. TV Hlavné mesto to uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ochranári budú požadovať zásadnú zmenu poľnohospodárskej politiky EÚ

03.02 2017,

Európska komisia spustila dlho očakávanú konzultáciu o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. SOS/BirdLife Slovensko spolu s partnerskými organizáciami v rámci BirdLife Europe upozorňujú na závažné problémy súčasnej politiky a volajú po novej politike, ktorá bude chrániť prírodu a podporovať progresívnych farmárov, ktorí hospodária šetrne k životnému prostrediu.

Greenpeace: 209 látok používaných v EÚ môže predstavovať riziko pre ľudí alebo životné prostredie

09.08 2016,

Organizácia Greenpeace publikovala novú verziu čiernej listiny pesticídov v EÚ. Listina hodnotí všetky pesticídy autorizované Európskou úniou a ich vplyv na ľudí či životné prostredie. Zoznam čiernej listiny má zároveň slúžiť ako nástroj pre politikov, spracovateľov potravy a obchodný sektor, aby odstránili používanie pesticídov s vysokou toxicitou.

Aj slovenské mimovládky žiadajú preskúmanie európskej poľnohospodárskej politiky

29.03 2016, TASR

Viac ako 100 mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti poľnohospodárstva, rozvojovej pomoci, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia či welfare zvierat sa podpísalo pod spoločný list adresovaný prezidentovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi.