Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Prezident: Nový zákon má pomôcť pri znižovaní rizika priemyselných havárií

01.06 2015, TASR

Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. To je cieľom nového zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

SIŽP v prvom polroku najčastejšie pokutovala za znečistenie vôd

02.09 2009, MŽP SR

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka v oblasti ochrany vôd na Slovensku 511 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 122 kontrolách, za ktoré uložili 99 pokút vo výške 138 635 eur.