Vyjadrenie: Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou

12.09 2018, TASR

Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA, ktorý realizuje Stavebná fakulta spolu s Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline od júna 2017 v rámci programu Interreg Central Europe.

Publikácia z dielne SAV

07.08 2018,

Monografia Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012 je výsledkom dlhoročnej spolupráce Geografického ústavu SAV na celoeurópskych projektoch CORINE land cover (CLC).

Inšpirujme sa... udržateľnosťou

08.02 2017,

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje spolu s Českou informačnou agentúrou životného prostredia – CENIA  od 14. do 15. februára 2017 konferenciu Inspirujme se… s podtitulom udržitelností (Inšpirujme sa... udržateľnosťou).

Danube Hack 2.0

09.12 2016,

Na tvorbu a využitie otvorených priestorových údajov a súvisiacich technológií s cieľom ich využitia v rôznych aplikáciách a službách bude zamerané podujatie Danube Hack 2.0, ktoré sa uskutoční 12. – 13. decembra 2016 v Bratislave.

Sentinel 2 na orbite

24.06 2015, Enviroportal

V rámci európskeho vesmírneho programu na pozorovanie Zeme, ktorý je známy  ako Copernicus, bola 23. 6. vypustená družica Sentinel 2. Stalo sa tak rok po uvedení družice Sentinel 1. Družica bola odoslaná na obežnú dráhu z európskeho kozmodrómu vo Francúzske Guyane.

Vydavateľstvo VEDA: Krajinnoekologický výskum historickej poľnohospodárskej krajiny

23.07 2014, Enviroportal

Autorka Marta Dobrovodská sa v publikácii snaží čo najkomplexnejším prístupom zhodnotiť vzťah človeka a krajiny v modelových územiach tradičného poľnohospodárstva v troch výnimočných obciach Slovenska – v nízkotatranskej obci Liptovská Teplička a zamagurských obciach Osturňa a Malá Franková.

Desať rokov konferencie Enviro-i-Fórum

23.06 2009, Enviroportal

Jubilejný 10. ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2014 sa uskutoční v dňoch 24. -  25. jún 2014 na pôde Technickej Univerzity vo Zvolene. Vďaka organizátorom: Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP), Technickej univerzite vo Zvolene a partnerom sa opäť stretnú priaznivci environmentálnej geoinformatiky.