Monitoring dopadov sucha

07.12 2017,

SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk.

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

07.12 2017,

Z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013, bod B.83. vyplýva povinnosť ministra životného prostredia vypracovať Environmentálnu stratégiu Slovenskej republiky do 31. decembra 2014. Táto povinnosť bola listom predsedu vlády SR č. 11276/2015/KPV presunutá na termín 30.6.2016 a neskôr listom predsedu vlády SR č. 6337/2016/KPV na termín 31.12. 2017.

MŽP SR: Najmenej rozvinuté okresy môžu získať podporu na triedený zber

07.12 2017, TASR

Bratislava, 6. decembra - Najmenej rozvinuté okresy môžu získať podporu na zavedenie triedené zberu. Obce, združenia obcí a ich príspevkové organizácie môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na triedený zber komunálnych odpadov, aj mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Polovica územia v národných parkoch by mala byť bezzásahová, sľubuje L.Sólymos

06.12 2017, TASR

Bratislava, 5. decembra - Polovica územia všetkých národných parkov by mala byť do roku 2025 bezzásahová. Takéto plány má minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

MŽP SR: Mestá a obce dostali na zatepľovanie z Envirofondu 10,5 milióna eur

01.12 2017, TASR

Bratislava, 30. novembra - Obce a mestá získali na znižovanie energetickej náročnosti takmer 10,5 milióna eur z Environmentálneho fondu. Peniaze pôjdu na zatepľovanie kultúrnych domov, hasičských zbrojníc, obecných úradov a ďalších verejných budov.

Vláda: Odobrila koncepciu rozvoja geologického výskumu a prieskumu

30.11 2017, TASR

Bratislava, 29. novembra - Efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívanie poznatkov z geológie má pomôcť nová koncepcia pre geologický prieskum a výskum. Iniciatívny materiál z dielne envirorezortu schválila v stredu vláda.

Greenpeace opäť odoberal vzorky z rieky Nitra, aby zistil stav jej znečistenia

30.11 2017, TASR

Partizánske, 29. novembra - Pracovníci mimovládnej organizácie Greenpeace tento týždeň opätovne odoberajú vzorky z rieky Nitra, aby zistili stav jej znečistenia. V stredu tak urobili v Partizánskom, kde tamojšia samospráva plánuje s mimovládnou organizáciou v tejto súvislosti uzavrieť aj memorandum o spolupráci.

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľní firmy rozvíjajúce aktivity v súlade s prírodou

28.11 2017, TASR

Banská Bystrica, 24. novembra - Novú súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila dnes Banskobystrická regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici.

Minister Sólymos hovoril v Kanade o klimatických zmenách a ....

28.11 2017, TASR

 Minister Sólymos hovoril v Kanade o klimatických zmenách a ochrane ozónovej vrstvy Bratislava 24. novembra (TASR) - V Montreale sa od pondelka koná 11. stretnutie Konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 29. stretnutie strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Ochranársky snem žiada L. Sólymosa, aby riešil situáciu v ŠOP SR

24.11 2017, TASR

Bratislava, 22. novembra - Slovenský ochranársky snem (S-O-S) žiada od ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), aby riešil podľa nich neudržateľnú situáciu v Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR. Ochranári upozorňujú, že pre ochranu a zachovanie slovenskej prírody sú potrebné aj fungujúce inštitúcie.