J. Božik: MŽP by malo určiť limity pre vinylchlorid a arzén v povrchových vodách

05.02 2018, TASR

Partizánske, 2. februára - Ministerstvo životného prostredia SR má určiť limity znečistenia pre vinylchlorid a arzén v povrchových vodách. Vyzval ho na to primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý v tejto súvislosti odoslal ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi (Most-Híd) i otvorený list.

ÚVZ: O atrazíne sme boli informovaní v decembri, začalo sa konať

05.02 2018, TASR

Bratislava, 2. februára - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ) bol o prekročení limitu pre atrazín v pitnej vode na Žitnom ostrove informovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZsVS), a. s., Nitra 13. decembra 2017.

L. Sólymos: Poslanci SaS nepoznajú problematiku, bol to výkrik do tmy

05.02 2018, TASR

Bratislava, 2. februára - Aktuálne vyhlásenia dvojice poslancov Anny Zemanovej a Ľubomíra Galka (obaja SaS) na tému výskytu pesticídu atrazín na Žitnom ostrove len podčiarkujú ich hlbokú neznalosť problematiky. A čo je ešte horšie, sú v rozpore s ich vlastnými krokmi na pôde NR SR. Pre TASR to uviedol minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

NRSR: Plénum odobrilo lepšiu ochranu vody a povinné napojenie na kanalizáciu

02.02 2018, TASR

Bratislava, 1. februára - Ochrana vody na Slovensku sa má od 15. marca výrazne posilniť. Ministerstvo životného prostredia SR si to sľubuje od zmien vo vodnom zákone a v zákone o vodovodoch a kanalizáciách, ktoré vo štvrtok 95 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Rusko: Riečka Molčanka sa z neznámych príčin sfarbila na červeno

31.01 2018, TASR

Ťumeň, 30. januára - Ruská riečka Molčanka v Ťumenskej oblasti nadobudla z dosiaľ nezistených dôvodov krvavočervenú farbu. Úrady z nej odobrali vzorky vody a zaslali na rozbor; výsledky budú známe do troch dní.

Greenpeace: Rieka Nitra je znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami

25.01 2018, TASR

Nováky, 25. januára - Analýzy vzoriek vôd z rieky Nitra z konca minulého roka mali opätovne potvrdiť nadlimitnú koncentráciu viacerých nebezpečných látok v toku. Z pohľadu ochrany zdravia a životného prostredia predstavujú najväčší problém zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých organických látok, informovala vo štvrtok riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Nitra: Voda zo šiestich prameňov na Zobore nie je vhodná pre ľudskú spotrebu

23.01 2018, TASR

Nitra, 22. januára – Žiadny zo šiestich prameňov vody v Nitre nie je vhodný pre ľudskú spotrebu. Potvrdili to výsledky vzoriek vody, ktorých odber zabezpečil v polovici decembra minulého roka odbor komunálnych činností a životného prostredia Mestského úradu v Nitre.

Rakúske obce končia spoluprácu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou

11.01 2018, TASR

Bratislava/Edelstal, 11. januára – Rakúska prihraničná obec Edelstal sa ako prvá z piatich prihraničných rakúskych obcí, ktoré mali viac ako 25 rokov zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), pripojila k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha.

Poľnohospodárov na Žitnom ostrove čakajú kontroly, vo vode sa našiel atrazín

08.01 2018, TASR

Trstená na Ostrove, 22. decembra - Poľnohospodárske subjekty na Žitnom ostrove čakajú mimoriadne, intenzívne a rýchle kontroly. Tie majú preveriť, či tieto prevádzky skutočne hospodária tak, aby nedochádzalo k znečisteniu zdrojov pitných vôd.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.