Zvolen: Projekt dažďových záhrad by mali preveriť rozmary tohto leta

21.04 2017, TASR

Obyvatelia a návštevníci Zvolena budú už onedlho môcť spoznať umelý vodný tok pri Technickej univerzite vo Zvolene či zelený trávnik na streche autobusovej stanice. Na tieto podprojekty, ale aj na množstvo ďalších získalo mesto z nórskych fondov približne 1,01 milióna eur.

BVS: Zvýšiť bezpečnosť dodávky pitných vôd je jednou z tém spolupráce s VÚVH

20.04 2017, TASR

Zvýšenie bezpečnosti dodávky pitných vôd, ale tiež analýza podpovrchových vôd či aplikovaný výskum v oblasti zásobovania pitnou vodou a spracovania odpadovej vody. To je len časť nosných tém, na ktoré sa chce zamerať Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava.

BVS: Vo viac ako pätine preverených vzoriek bolo nadlimitné množstvo dusičnanov

28.03 2017, TASR

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) bezplatne preverila 1395 vzoriek vody z domácich studní. V jej laboratóriách zisťovali v nich v prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody. ,,V takmer 23 percentách vzoriek bol prekročený povolený limit dusičnanov (50 mg/l)," informoval hovorca BVS Ján Pálffy.

Vo viacerých obciach Prievidzského okresu začnú s prácami na ich odkanalizovaní

24.03 2017, TASR

Vo viacerých obciach Prievidzského okresu by mali v blízkom období začať dodávatelia s prácami na výstavbe kanalizácií. Pre TASR to dnes potvrdil Marek Žabka, investičný riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS), a.s., so sídlom v Banskej Bystrici.

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody, tie odpadové sú problémom aj v SR

23.03 2017, TASR

Na Slovensku je stále veľa obydlí s domovými žumpami, z ktorých je ich obsah vypúšťaný trativodmi do cestných rigolov a obecných potokov, čím sa výrazne znehodnocuje životné prostredie.

Indickým riekam Ganga a Jamuna priznal súd štatút živých tvorov

22.03 2017, TASR

Súd v indickom štáte Uttarákhand vyhlásil v pondelok veľrieku Ganga a jeden z jej najväčších prítokov Jamuna za živé tvory, čo má zabrániť ďalšiemu nárastu ich znečistenia. Obe rieky týmto rozhodnutím získali rovnaké práva ako ľudia, čo znamená, že k ich poškodzovaniu by sa malo pristupovať ako ku spôsobovaniu ujmy človeku.

Nižný Hrušov: Kyjovský potok pri obci stále pení

17.03 2017, TASR

Kyjovský potok pri obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese stále pení. Ako pre TASR uviedol starosta Ján Fenčák, situácia sa oproti minulému týždňu upokojila. „To penenie nie je také akútne ako pred týždňom vo štvrtok (9. 3.), ale potok stále pení,“ vysvetlil s tým, že do pondelka (13. 3.) obec nedostala žiadnu informáciu od inšpekcie životného prostredia v tejto súvislosti, preto o ňu v pondelok požiadala e-mailom. „Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpoveď ani elektronicky, ani poštou,“ doplnil.

Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

16.03 2017,

Ľudia často z nevedomosti alebo nezodpovednosti  vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú to, čo tam nepatrí. Napríklad, splachujú zvyšky jedál, pričom tie môžu spôsobiť, že pritiahnu potkany a to nie je nič príjemné. Jedlo ale nie je jediné, čo do kanalizácie nepatrí.
 

Pri mimoriadnej kontrole vypúšťania vôd Fortischemom SIŽP nedostatky nezistila

13.03 2017, TASR

Pri mimoriadnej kontrole, ktorá bola zameraná na nakladanie s vodami spoločnosťou Fortischem v Novákoch, nezistila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prekročenie koncentračných hodnôt znečistenia odpadových vôd.

Uzavretá skládka komunálneho odpadu pri Veternej Porube presakuje

09.03 2017, TASR

Predčasne uzatvorená veľkokapacitná skládka komunálneho odpadu pri obci Veterná Poruba presakuje. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč hovorí o ohrození životného prostredia. Priesakové kvapaliny totiž vytekajú do miestneho potoka, odkiaľ sa dostávajú až do Váhu.