Greenpeace: Rieka Nitra je znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami

25.01 2018, TASR

Nováky, 25. januára - Analýzy vzoriek vôd z rieky Nitra z konca minulého roka mali opätovne potvrdiť nadlimitnú koncentráciu viacerých nebezpečných látok v toku. Z pohľadu ochrany zdravia a životného prostredia predstavujú najväčší problém zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých organických látok, informovala vo štvrtok riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Nitra: Voda zo šiestich prameňov na Zobore nie je vhodná pre ľudskú spotrebu

23.01 2018, TASR

Nitra, 22. januára – Žiadny zo šiestich prameňov vody v Nitre nie je vhodný pre ľudskú spotrebu. Potvrdili to výsledky vzoriek vody, ktorých odber zabezpečil v polovici decembra minulého roka odbor komunálnych činností a životného prostredia Mestského úradu v Nitre.

Rakúske obce končia spoluprácu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou

11.01 2018, TASR

Bratislava/Edelstal, 11. januára – Rakúska prihraničná obec Edelstal sa ako prvá z piatich prihraničných rakúskych obcí, ktoré mali viac ako 25 rokov zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), pripojila k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha.

Poľnohospodárov na Žitnom ostrove čakajú kontroly, vo vode sa našiel atrazín

08.01 2018, TASR

Trstená na Ostrove, 22. decembra - Poľnohospodárske subjekty na Žitnom ostrove čakajú mimoriadne, intenzívne a rýchle kontroly. Tie majú preveriť, či tieto prevádzky skutočne hospodária tak, aby nedochádzalo k znečisteniu zdrojov pitných vôd.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť ochrany vody

20.12 2017,

Liptovská vodárenská spoločnosť vyhodnotila II. ročník súťažného projektu pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a odborných učilíšť v okrese Liptovský Mikuláš. V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať študentov rôznymi formami. Jednou z foriem je aj literárna súťaž, ktorej cieľom bolo poskytnúť študentom priestor na zamyslenie, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda.                        

Vyhne: Polovica obce má problémy s dodávkami pitnej vody

15.12 2017, TASR

Vyhne, 14. decembra - Niektorí obyvatelia obce Vyhne ostali v týchto dňoch bez pitnej vody. Problémy s dodávkami približne v polovici obce spôsobilo zakalenie vodného zdroja Kreuzerfindung. Ide o starú banskú štôlňu, kde došlo k závalu a vodu znečistil kal.

Trnava: Skupina študentov navrhla spôsob zadržiavania vody toku riečky Trnávky

11.12 2017, TASR

Trnava, 10. decembra - Skupina študentov z Bratislavy v piatok a sobotu (8. - 9. 12.) skúmala a navrhla spôsob zadržiavania vody toku riečky Trnávky na území mesta Trnava, ktoré sa prihlásilo do 3. ročníka súťaže Pre vodu.

Malacky: Do mestského potoka unikli neznáme látky, analyzujú sa vzorky

11.12 2017, TASR

Bratislava/Malacky, 9. decembra - Malackí a bratislavskí hasiči pred piatkovou (8. 12.) polnocou zasahovali pri úniku neznámych látok do malackého potoka Malina na Priemyselnej ulici v Malackách. Ide o lokalitu v blízkosti priemyselného parku na okraji mesta.