Senica: Do Kunovskej priehrady začala natekať po dvoch rokoch opäť voda

26.10 2017, TASR

Senica, 26. októbra – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP), dnes začal s napúšťaním priehrady Kunov pri Senici. Z dôvodu potrebnej rekonštrukcie bola priehrada vypustená dva roky. Na priehrade pribudol vtáčí ostrov, ktorý zlepší podmienky pre život vzácnych druhov vtákov.

Hladina VN Hričov klesne vo štvrtok a piatok 60 centimetrov pod minimálnu úroveň

19.10 2017, TASR

Žilina, 19. októbra – Hladina Vodnej nádrže (VN) Hričov bude vo štvrtok a piatok (20. 10.) od 12.00 do 16.00 h mimoriadne znížená pod úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny stanovenej manipulačným poriadkom. Dôvodom je oprava stieracej steny na VN Hričov.

Výstavbe MVE Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie

16.10 2017, TASR

Banská Bystrica, 13. októbra - Výstavbe malej vodnej elektrárne (MVE) Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie. Ako TASR informoval Juraj Rizman zo združenia Via Iuris, Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu MVE Iliaš nebolo potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie.

Mladí ľudia môžu pomôcť subjektom efektívne riešiť hospodárenie s vodou

16.10 2017, TASR

Banská Bystrica, 16. októbra - Do 22. marca 2018 majú mladí ľudia s invenciou možnosť poslať Nadácii Ekopolis návrhy riešení pre osem zadaní samospráv, združení a firiem, ktoré majú vyriešiť ich problém s vodou.

Rozbory vody zo studní vo Vrakuni potvrdili jej znečistenie

15.10 2017, TASR

Bratislava, 12. októbra - Výsledky analýz vody z domových studní v blízkosti skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni potvrdili jej znečistenie. Koncentrácie týchto látok však nepredstavujú bezprostredné zdravotné riziko.

Senica: Kunovskú priehradu začnú o niekoľko dní napúšťať

09.10 2017, TASR

Senica, 7. októbra (TASR) - Dvojročné obdobie, kedy bola Kunovská priehrada pri Senici bez vody, sa čoskoro skončí. Vodu do vodnej nádrže začnú vodohospodári napúšťať 26. októbra.

Štúrovo: Nová protipovodňová ochrana vydrží aj storočnú vodu, ušetrí 4,5 mil.eur

04.10 2017, TASR

Štúrovo, 2. októbra - Existujúca protipovodňová línia v Štúrove od mosta Márie Valérie smerom na sever až k sútoku s riekou Hron prejde úpravou. Ako TASR informoval minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd), ktorý sa dnes oboznámil so začatými prípravnými prácami, obyvateľov by mala ochrániť aj pred extrémnou storočnou vodou.

Nemecké ministerstvo životného prostredia znepokojuje stav Baltického mora

25.09 2017, TASR

Berlín, 24. septembra - Nemecké spolkové ministerstvo životného prostredia znepokojuje otepľovanie klímy a jej vplyv na stav rýb v Baltickom mori. Ďalšie otepľovanie morskej vody by malo veľmi nepriaznivý účinok na slede.

A. Zemanová: VDG Slovensku pomohlo, ale môže ohroziť pitnú vodu na Žitnom ostrove

18.09 2017, TASR

Bratislava, 17. septembra - Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) Slovensku pomohlo, ale zároveň môže ohroziť najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe, náš Žitný ostrov. Dôvodom sú kaly, ktorých sú v zdrži VDG tony, obsahujú množstvo ťažkých kovov a sú definované ako nebezpečný odpad.

MVO upozorňujú na akútny problém s vodou v rozvojových afrických krajinách

14.09 2017, TASR

Bratislava, 13. septembra – Poukázať na čoraz akútnejší nedostatok pitnej vody, najmä v rozvojových afrických krajinách, je cieľom kampane Bez vody nie je život. Tá má však zároveň zdôrazniť, že k tomuto problému prispieva každý.