Aplikujete princípy udržateľného rozvoja vo vašej spoločnosti? Prispejte svojimi skúsenosťami zapojením sa do krátkeho prieskumu OSN!

21.12 2017,

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyzýva na zapojenie sa do krátkeho prieskumu, ktorý je súčasťou projektu zameraného na zvýšenie úrovne dosahovania cieľa OSN v oblasti udržateľného rozvoja, konkrétne cieľa 12.6. Podstatou tohto cieľa je povzbudzovať spoločenskú zodpovednosť firiem. 
 

Vyplnením dotazníka pomôžete vytvoriť obraz o tom aké sú súčasné postupy a skúsenosti pri zhromažďovaní a analýze informácií o udržateľnosti podnikov a tým prispejete do procesu vytvárania metodológie merania a monitorovania úrovne dosahovania spomínaného cieľa OSN. Zapojenie sa do prieskumu je možné najneskôr do 15. januára 2018.
 
Dotazník je možné vyplniť na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXbUWTxTYoJIkZ-gnzGhB3mN9kWzfCOM-uTMBGfS82NdAJuQ/viewform?usp=sf_link

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR