BVS: Zvýšiť bezpečnosť dodávky pitných vôd je jednou z tém spolupráce s VÚVH

20.04 2017, TASR

Zvýšenie bezpečnosti dodávky pitných vôd, ale tiež analýza podpovrchových vôd či aplikovaný výskum v oblasti zásobovania pitnou vodou a spracovania odpadovej vody. To je len časť nosných tém, na ktoré sa chce zamerať Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) Bratislava.

Tí v tejto súvislosti dnes podpísali Kooperačnú Rámcovú dohodu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci. Týka sa najmä zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.

,,Z hľadiska súčasných noriem a skúseností môžem jednoznačne vyhlásiť, že naša voda je bezpečná. Bezpečné sú aj okolnosti dodávky. Ale keď sa pozrieme okolo seba, vidíme rôzne nebezpečenstvá, na ktoré sme neboli dostatočne pripravení," uviedol na brífingu predseda predstavenstva BVS Zsolt Lukáč s tým, že bezpečnosť vôd by mala byť na prvom mieste. Spoločný výskum by mal tak podľa neho priniesť napr. lepšie, precíznejšie a online identifikovanie všetkých okolností, ktoré by prípadne mohli ohroziť stav vôd.

Ďalšou z nosných kategórií by malo byť taktiež odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd na bezpečných čistiacich staniciach. ,,Máme horizont vedomostí, ale tak, ako sa mení spotreba vody, zákaznícka štruktúra, využiteľnosť vôd a vypúšťanie rôznych materiálov a chemikálií do vôd, musíme byť pripravení aj na túto skutočnosť, aj na nepredvídané okolnosti," priblížil Lukáč, pričom snahou bude zároveň energeticky využiť materiál, ktorý vznikne v jednotlivých čistiarňach. Aktuálnou témou je tiež podľa generálnej riaditeľky VÚVH Ľubice Kopčovej problematika rôznych látok nerozložiteľných ani počas samotného procesu čistenia. Ide napr. o hormonálne lieky a antikoncepcie, ale aj antibiotiká a rôzne ďalšie chemické látky.

Zdôrazňuje, že v rámci spolupráce nepôjde len o výskum ako taký, ale cieľom je tiež vzdelávanie žiakov a študentov na základných, stredných a vysokých školách. ,,Mladého človeka treba vtiahnuť do toho, aby vedel, že voda je nenahraditeľná a jedinečná surovina," myslí si Kopčová. Podľa nej je dôležité poznať, že pijeme najlepšiu vodu z vodovodov, v rámci odpadových vôd netreba zasa plytvať vodou, napr. pri splachovaní.

Rámcová zmluva medzi BVS a VÚVH je podpísaná na časovo neobmedzené obdobie. V rámci spolupráce by sa mali zadefinovať prioritné témy a otázky, ďalšie by mal priniesť samotný výskum. Konkrétna forma spolupráce však bude pre jednotlivé oblasti a činnosti špecifikovaná v samostatných zmluvách. Finančné náklady sa predbežne odhadujú na desiatky až stovky tisíc eur, ktoré chcú obe strany získať aj z eurofondov. BVS v tejto súvislosti ubezpečuje, že to nebude mať finančný dosah na zvýšenie poplatkov za vodu alebo za odkanalizovanie.

 

Copyright © TASR 2018
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda