MŽP SR: Cieľ europarlamentu v oblasti odpadov je ambiciózny

20.03 2017, TASR

Plány europoslancov zvýšiť podiel odpadu určeného na recykláciu považuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR za ambiciózne. Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu.

,,Pre Slovensko bude dôležité pri nastavovaní nových cieľov do roku 2030 zohľadniť ekonomické, hospodárske, sociálno-spoločenské a environmentálne aspekty," povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Kľúčovou úlohou podľa jeho slov nateraz zostáva zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať ukladanie komunálneho odpadu na skládky. ,,Dnes totiž až zhruba 69 percent komunálnych odpadov skončí na skládkach odpadov. Na ministerstve sa v súčasnosti sústredíme na pripravovanú aplikačnú novelu zákona o odpadoch. A záväzné ciele, ktoré nám vyplývajú z už prijatých záväzkov v oblasti odpadového hospodárstva. Do roku 2020 musíme vytriediť a následne recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov," uviedol.

Europarlament minulý týždeň odporučil nové ciele v oblasti odpadového hospodárstva. Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44 na 70 percent, vyplýva z pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu balíku o odpadoch, ktoré v utorok (14. 3.) schválili europoslanci. Rokovania o finálnom znení legislatívy s Radou EÚ by sa mali začať čoskoro.

Európska komisia pôvodne navrhovala recyklovať alebo opätovne využiť 65 percent komunálneho odpadu. Návrh z dielne Komisie počíta tiež s nižším znížením množstva komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach, a to na desať percent do roku 2030. Poslanci presadzujú, aby sa množstvo skládkovaného obmedzilo na päť percent. Zároveň by však členským štátom, ktoré v roku 2013 uložili na skládkach viac ako 65 percent svojho komunálneho odpadu, čo je aj prípad Slovenska, chceli dať možnosť požiadať o posunutie termínu o ďalších päť rokov.

Rozdiely v prístupe k nakladaniu s komunálnym odpadom medzi členskými štátmi EÚ sú značné. V roku 2014 neskončila skoro žiadna časť komunálneho odpadu z Belgicka, Dánska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Švédska na skládkach. V tom istom roku skládkovali Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko a Malta viac ako tri štvrtiny ich komunálneho odpadu. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu, väčšina sa skládkuje alebo spaľuje.

Copyright © TASR 2018
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady Rezort MŽP SR