Prešov: Technické služby chcú získať dotáciu na spracovávanie komunálneho odpadu

08.02 2018, TASR

Prešov, 7. februára - Technické služby mesta Prešov (TsmP) sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok na projekt zameraný na zhodnotenie komunálneho odpadu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia žiadajú dotáciu vo výške 5,7 milióna eur bez DPH. Celkový rozpočet projektu je 6 miliónov eur, z vlastných zdrojov by spoločnosť investovala 300 000 eur. S realizáciou projektu sa počíta v roku 2019.


Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Milan Toth pre TASR uviedol, že presný názov projektu je Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou tuhého alternatívneho paliva. Z pohľadu firmy je to kľúčový a najväčší projekt, ktorý chcú v rámci stratégie nakladania s odpadmi realizovať. Dotáciu žiadajú na získanie priestorov (budovy) a nákup technického zariadenia.

,,Tá technológia umožní vytriediť z komunálneho dopadu recyklovateľné zložky, plus vyrobiť energeticky zhodnotiteľnú časť komunálneho odpadu - tuhé alternatívne palivo. Ročne to mestu môže priniesť úsporu v nákladoch, ktoré sú spojené s likvidáciou komunálneho odpadu rádovo viac ako pol milióna eur. Takže pri životnosti technológie, ktorá je 20 rokov, tak sa bavíme o 10 – 15 miliónoch eur, ktoré môže mesto získať realizáciou tohto projektu," uviedol Toth.

Mestskí poslanci podporili návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predbežne bez spresnenia lokality, v ktorej sa bude projekt realizovať. TsmP predložili tri návrhy – posledný voľný pozemok v priemyselnom parku IPZ Záborské alebo voľnú parcelu na Jesennej ulici, kde sa nachádza zberný dvor. Treťou alternatívou je areál bývalej skládky na Cemjate.

 

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady