Za viaceré envirozáťaže prevezme zodpovednosť štát

06.09 2017, TASR

Bratislava, 6. septembra - Za päť lokalít, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, prevezme zodpovednosť štát. Ich pôvodca zanikol alebo nebolo možné určiť zodpovednú osobu. Zodpovednosť preto prevezmú rezorty životného prostredia a obrany, odsúhlasila dnes vláda.


Tento krok má umožniť čerpanie eurofondov na sanáciu envirozáťaží. Pod ministerstvo životného prostredia prejdú lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. Ministerstvo obrany získa lokalitu v Jamníku (kasárne Mokraď).

,,Stále pred sebou tlačíme neželané dedičstvo minulosti. Odstraňovanie takto znečistených území patrí medzi naše priority. A v tejto oblasti vyvíjame maximálne úsilie, v ktorom budeme naďalej pokračovať. Odstraňovanie environmentálnych záťaží je nevyhnutnou súčasťou nielen ochrany životného prostredia, ale ochrany prírody ako takej,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Sanácie lokalít sa majú prioritne financovať zo spomínaných eurofondov. ,,Prijatie uznesenia vlády SR o určení príslušného ministerstva je jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre plánované výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia," priblížil envirorezort.

V operačnom programe je na riešenie environmentálnych záťaží vyčlenených celkom 180 miliónov eur. Koľko z toho pôjde na vyššie spomenuté lokality, bude závisieť od rozsahu ich znečistenia a výberu sanačných metód.

Envirozáťaže sa týkajú asi desiatich percent rozlohy Slovenska. Nachádzajú sa najmä v areáloch priemyselných alebo poľnohospodárskych podnikov. K únikom nebezpečných látok dochádzalo aj na nekontrolovaných skládkach nebezpečných odpadov či v nezabezpečených skladoch pesticídov. Znečistenie spôsobila armáda i ťažba nerastov. Prejavuje sa zvýšenými hodnotami chloridov, kyanidov, ale aj ropných látok či arzénu v prostredí.

Copyright © TASR 2018
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže