Z kanalizácie robia nezodpovední ľudia smetisko

16.03 2017,

Ľudia často z nevedomosti alebo nezodpovednosti  vypúšťajú do verejnej kanalizácie aj odpadové vody, ktoré obsahujú to, čo tam nepatrí. Napríklad, splachujú zvyšky jedál, pričom tie môžu spôsobiť, že pritiahnu potkany a to nie je nič príjemné. Jedlo ale nie je jediné, čo do kanalizácie nepatrí.
 

Cez domové kanalizačné prípojky sa majú do verejnej kanalizácie vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpeľní. Každý, kto do kanalizácie vyhadzuje a splachuje odpad, by si mal uvedomiť dôsledky svojej činnosti.
 
Zvyšky jedál priťahujú potkany
 „Ľudia často nevedia, čo spôsobujú, keď splachujú veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Napríklad, do toalety vyhodené zvyšky jedál, môžu kanalizáciu nielen upchať, hniť v nej, z čoho sa šíri nepríjemný zápach, ale najmä prilákať hlodavce a dôsledkom môže byť ich premnoženie. Jedlo treba zabaliť a vyhodiť do odpadkového koša, zemiakové šupky a odrezky zo zeleniny umiestniť medzi bioodpad,“ upozornil Ing. Peter Hán, vedúci strediska čistiarne odpadových vôd a kanalizácií Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš.
Do kanalizácie nepatria ani olej, tuk, masť z varenia. „Tuky sa v kanalizácii usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie priamo v kanalizačnej prípojke. Rovnako aj chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby, ktoré sú vo vode takmer nerozpustné. Do kanalizácie nepatria ani lieky, injekčné striekačky, hygienické potreby, plienky,“ vysvetlil P. Hán
 
Lieky, chemikálie, farby, riedidlá
Často ľuďom ostanú nespotrebované lieky, kvapky, sirupy po dátume expirácie, ktoré spláchnu v toalete. Je to však vysoko nebezpečný odpad, ktorý patrí do špeciálnych zberných miest. Čistiarne odpadových vôd nie sú stavané na ich zneškodňovanie, preto hrozí riziko neprípustnej kontaminácie vody a pôdy. 
Podobne je to s chemikáliami, farbami, riedidlami, lepidlami. Čistenie odpadových vôd je založené na mechanicko-biologickom princípe a chemikálie spomaľujú biologické čistenie, lebo môžu spôsobiť usmrtenie mikroorganizmov v čistiarni a aj poškodiť kanalizáciu. Vypúšťaniu čistiacich a pracích prostriedkov, šampónov, mydiel z vane, práčky, alebo umývačky riadu sa nedá vyhnúť,  ale k šetreniu životného prostredia možno prispieť uprednostňovaním ekologických alternatív, ktorých je už na trhu dostatok.
 
Stavebný materiál, televízor aj mŕtva ovca
Niekedy je až nepochopiteľné, čoho všetkého sa obyvatelia zbavujú nezodpovedným spôsobom. „Naši pracovníci nachádzajú v kanalizácii rôzne veci, ktoré tam ľudia nahádžu úmyselne. Sú to najmä posypové materiály z ciest, konáre stromov, skaly, stavebný materiál, rádiá, časti počítačov. Našli však už aj mop, dlažobné kocky s rozmerom 25x25 centimetrov, kostru z bicykla či televízor alebo mŕtvu ovcu. O plastových fľašiach, handrách, vlhčených utierkach, hygienických potrebách, vatových tyčinkách či odpadkoch z domácností vo vreciach ani nehovoriac, pretože tie nachádzajú v kanalizácii pravidelne,“  vymenoval P. Hán.
Vyhadzovanie do kanalizácie vecí, ktoré do nej nepatria, vedú k zvýšeniu nákladov vodárenskej spoločnosti na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií.  Obyvateľov zasa môže obťažovať zápach a nepríjemné hlodavce.

Zdroj: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Voda