EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Obytná zóna Nitra – Vašinova ulica, II. etapa – 27 rodinných domov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 23.02.2018
Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 23.02.2018
Oznámenie o spracovaní SD " Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č.33" - oprava
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dubodiel
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Územný plán obce Radošovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 23.02.2018
Zariadenie na nakladanie s odpadmi v obci Radošina
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 23.02.2018
Územný plán obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Územný plán obce Veľké Dvorníky
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Dunajská Streda podla § 4, ods. 1 23.02.2018
Skladovanie, príprava na aplikáciu a balenie tuhých a kvapalných hnojív
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Anderweitiger Grund für die Beendigung der Prüfung
Trnavský Dunajská Streda Polnohospodárska a lesná výroba 23.02.2018
Zberný dvor obce Domaniža
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Infrastruktur 23.02.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 6/2017
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 5/2017
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Logistický areál Prologis XXXIX - DC1, DC2, DC3
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 23.02.2018
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov z plastov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infrastruktur 23.02.2018
Zmeny a doplnky II Územného plánu Mesta Kežmarok
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 23.02.2018
Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 01/2018
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 23.02.2018
4 BYTOVÉ DOMY S 12 B. J. VO VYDRANOCH
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 23.02.2018
Modernizácia Teplárne Radvaň - plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Energieindustrie 22.02.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 22.02.2018
Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Zvolen Hüttenwesen 22.02.2018
Mederská tržnica
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 22.02.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Kremnica
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Žiar nad Hronom podla § 4, ods. 2 22.02.2018
Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Košický Snina Sobrance Energieindustrie 22.02.2018
Dobývanie ložiska štrkopieskov Mikušovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Lučenec Tažobný priemysel 22.02.2018
Územný plán obce Lendak
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 21.02.2018