EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚP obce Lehota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Nitriansky Nitra podla § 4, ods. 1 21.09.2018
IBV Hviezdoslavov – 56 rodinných domov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 21.09.2018
Oznámenie o zmene činnosti - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Svidník Infrastruktur 21.09.2018
Zariadenie na zber zdravotníckeho odpadu - Podunajské Biskupice
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 21.09.2018
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov, Dlhé nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Snina Infrastruktur 21.09.2018
ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV- ZBERNÝ DVOR CENTRUM - TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infrastruktur 21.09.2018
Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Abschließender Standpunkt
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 21.09.2018
Zariadenie na zber a výkup odpadov Prievidza - Bojnická cesta
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 21.09.2018
Prístavba obchodného centra KORZO v Prievidzi - 3. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 21.09.2018
Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN-O Kopčany
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Zariadenie na zber odpadov – SABINOV
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Sabinov Infrastruktur 20.09.2018
Spoločný územný plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka, Zmeny a doplnky č.2 na k.ú. obce Kamenica nad Cirochou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Humenné Snina podla § 4, ods. 2 20.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické dozodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 442/1-01 Dieselgenerátorová stanica I.HVB
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Nitra Zlaté Moravce Energieindustrie 20.09.2018
Zmena a doplnok č. 3 územného plánu obce Dolný Lieskov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Považská Bystrica Púchov podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Územný plán mesta Lučenec- Zmeny a doplnky č. 34
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Banskobystrický Lučenec Poltár podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Zmena a doplnok 2018 ÚPN mesta Poprad
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Öffentliche Erörterung
Žilinský - podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Územný plán obce Podhorany
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Zmena a doplnok ÚPN O Červený Kláštor a Lechnica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Územný plán obce Dolná Mariková
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Považská Bystrica podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Územný plán zóny Košice - Šebastovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Košice II Košice IV Košice - okolie podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II v rokoch 2018 – 2022.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 20.09.2018
Územný plán obce Domaniža
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Žilinský Považská Bystrica Žilina podla § 4, ods. 1 20.09.2018
Územný plán obce Malý Slavkov, Zmeny a doplnky č. 5
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Poprad podla § 4, ods. 2 20.09.2018
Rozšírenie závodu BIA 2018
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 19.09.2018