X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.
EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastruktur 25.05.2018
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Družstevná pri Hornáde
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Košický Prešov Košice I Košice - okolie podla § 4, ods. 2 25.05.2018
Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 25.05.2018
BYTOVÉ DOMY DUNAJSKÁ STREDA – I. ETAPA
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 25.05.2018
Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský - podla § 4, ods. 2 25.05.2018
Priemyselný park Kostolné Kračany – stavebné objekty a technická infraštruktúra
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 25.05.2018
Rekreačná oblasť Jazero Borovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Piešťany Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 25.05.2018
Zariadenie na úpravu a spracovanie odpadov z prevádzky SESK Galanta (zmena)
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Galanta Infrastruktur 25.05.2018
Výrobno skladová hala SO 30, Krušovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Topoľčany Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 25.05.2018
Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Bratislavský Senec Infrastruktur 25.05.2018
Závod na recykláciu polyetylénových fólií Senica
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Senica Infrastruktur 24.05.2018
Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu mesta Partizánske
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Partizánske podla § 4, ods. 1 24.05.2018
Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Verkehr und Telekommunikation 24.05.2018
Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov, Veľké Kosihy
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Nitriansky Komárno Sonstige Industriebranchen 24.05.2018
Zmeny a doplnky č. 5/2018 územného plánu mesta Rožňava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce I
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 24.05.2018
Obytná zóna Koplotovce II
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Akcia je ukončená
Trnavský Hlohovec Infrastruktur 24.05.2018
Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 2
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 2 24.05.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Levice Infrastruktur 24.05.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Rožňava Tažobný priemysel 24.05.2018
Územný plán obce Bátovce
Gesetz: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Nitriansky Banskobystrický Levice Krupina podla § 4, ods. 2 24.05.2018
Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu – parc. č. 4902/1 k. ú. Partizánske
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Partizánske Infrastruktur 23.05.2018
Aktualizácia Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6/2017
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Bratislavský Malacky podla § 4, ods. 2 23.05.2018
Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Malacky Tažobný priemysel 23.05.2018
Zberný dvor v obci Čelovce
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Banskobystrický Veľký Krtíš Infrastruktur 23.05.2018