EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 20.07.2018
Zmena 10/2018 Územného plánu obce Cífer
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 20.07.2018
Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Lebensmittelindustrie 20.07.2018
Žilina – Brodno, úprava toku Brodnianka, II. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina Wasserwirtschaft 20.07.2018
Zber a výkup odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov, starých vozidiel, batérií a akumulátorov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Prešovský Poprad Infrastruktur 20.07.2018
Územný plán obce Dolné Plachtince
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Veľký Krtíš podla § 4, ods. 1 20.07.2018
Zariadenie na zber odpadov zo železných a neželezných kovov Šahy
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infrastruktur 20.07.2018
Južné mesto / Zóna B3-B4-AB2 – Bratislava – Petržalka
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava V Infrastruktur 20.07.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 20.07.2018
HoReCup Slovakia – Studený sklad - prístavba
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nitra Infrastruktur 19.07.2018
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Čerhov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Územný plán obce Dolný Lopašov
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Trenčiansky Piešťany Myjava podla § 4, ods. 2 19.07.2018
Aquapark pod kalváriou
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 19.07.2018
Územný plán obce Radošovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Abschließender Standpunkt
Trnavský Senica Skalica podla § 4, ods. 1 19.07.2018
Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 19.07.2018
Obytná zóna Moravany Severná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Piešťany Infrastruktur 19.07.2018
Prístavba obchodného centra KORZO v Prievidzi - 3. etapa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Prievidza Infrastruktur 19.07.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec – Šuja dobývací priestor Rajec
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Žilinský Žilina Tažobný priemysel 19.07.2018
KOMPLEX BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, Saratovská ulica, Bratislava
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 19.07.2018
ZF Slovakia a.s., Skladová hala Levice - Géňa
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Levice Infrastruktur 19.07.2018
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.3
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Stredisko obslužných činností Nitra – Kosit West s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Nitra Infrastruktur 18.07.2018
Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného plánu mesta Dobšiná a obce Stratená, časť Dobšiná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 18.07.2018
Parkoviská obchodného centra Korzo Komárno
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Nitriansky Komárno Infrastruktur 18.07.2018
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Prešovský Košický Snina Sobrance Energieindustrie 16.07.2018