EN | SK | DE | Print

Suchtitel

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Project name Region District Field of Activity Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber a výkup odpadov Dubnica nad Váhom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trenčiansky Ilava Infrastruktur 15.11.2018
Strategický park Haniska
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Košický Košice II Košice - okolie Energieindustrie 15.11.2018
Obytný súbor Devínska Nová Ves
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava IV Infrastruktur 15.11.2018
Zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie starých vozidiel, Banská Bystrica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Banskobystrický Banská Bystrica Infrastruktur 15.11.2018
Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Senica Verkehr und Telekommunikation 15.11.2018
Zdravotnícke centrum - Trenčianska Turná
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Trenčín Infrastruktur 15.11.2018
Podpora na začatie podnikania spoločnosti Maštinec a.s. a inovácia výrobného procesu Maštinec a.s.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Poltár Lebensmittelindustrie 15.11.2018
Navýšenie kapacity výroby anódových blokov, elektrolytického hliníka a odlievárenských výrobkov v Slovalcu a. s. Žiar nad Hronom
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žiar nad Hronom Hüttenwesen 15.11.2018
Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 15.11.2018
IBV Kráľovica
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Topoľčany Infrastruktur 15.11.2018
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dlhá Ves 2018-2027
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 15.11.2018
Výrobný areál ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. , Dolné Hony, Nitra – rozšírenie 1. etapy výrobnej haly (energetický blok)
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 15.11.2018
Sklad a sedimentácia ropných produktov závod DETOX Rimavská Sobota
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Rimavská Sobota Infrastruktur 15.11.2018
Program odpadového hospodárstva obce Plešivec do roku 2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 14.11.2018
Územný plán obce Bašovce
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Umweltverträglichkeitserklärung
Trnavský Trenčiansky Piešťany Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 1 14.11.2018
(Zmena č. 5A) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Verkehr und Telekommunikation 14.11.2018
GEOREAL LAKÓPARK- OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL, Lokality G81 a G82 MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastruktur 14.11.2018
Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II v rokoch 2018 – 2022.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Bratislavský Pezinok Tažobný priemysel 14.11.2018
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozsah hodnotenia
Košický Rožňava Infrastruktur 14.11.2018
Zariadenie na zber odpadov – SABINOV
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Sabinov Infrastruktur 14.11.2018
Program odpadového hospodárstva obce Gemerská Poloma na roky 2016-2020
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 1 13.11.2018
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stand: Oznámenie
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 13.11.2018
APARTMÁNOVÝ DOM „LAVENDER“ – DEMÄNOVSKÁ DOLINA - LÚČKY
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Liptovský Mikuláš Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 13.11.2018
Kruhový objazd pre smere na Vrakuňu
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Verkehr und Telekommunikation 13.11.2018
Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti NEUMAN ALUMINIUM PWG s.r.o.
Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stand: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Žarnovica Maschinenbau und elektrotechnische Industrie 13.11.2018