X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Propagačné materiály

  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, všeobecné informácie platné od 1. 1. 2015: EIA, SEA (SK)
  • Enviroportál: Posudzovanie vplyvov na ŽP (EN)
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) platné od 1. 1. 2015: Všeobecné informácie v cudzích jazykoch - DE (EIA, SEA), HU (EIA, SEA), PL (EIA, SEA), UK (EIA, SEA)