Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta

Základne informácie