X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Contact

Petra Horváthová
Web Editor
Slovak Environment Agency
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovakia
E-mail: web@enviroportal.sk
Tel.:  + 421 48 4374 119
Fax:  + 421 48 4133 635