EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Zariadenie na zber odpadov – W.O.L.F., s.r.o., v areáli Agronovaz Nové Mesto nad Váhom
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 19.01.2018
Program rozvoja obce Nový Salaš pre obdobie 2016 - 2021 (výhľadovo do 2023)
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Košice - okolie podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Trnavský Dunajská Streda Transport and telecommunications 19.01.2018
Prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov.
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 19.01.2018
Územný plán obce Holčíkovce, Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 19.01.2018
Zariadenie na úpravu odpadov Trenčianske Bohuslavice
Legislation: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infrastructure 19.01.2018
Rozšírenie výrobných priestorov VACUUMSCHMELZE
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Engineering and electrotechnical industry 19.01.2018
Územný plán mesta (ÚPN-M) Vrbové
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Trnavský Piešťany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Územný plán obce Horné Štitáre
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Nitriansky Topoľčany podla § 4, ods. 1 18.01.2018
Parkoviská na sídlisku JUH Topoľčany
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Topoľčany Infrastructure 18.01.2018
Priemyselný a logistický areál, Výrobno - skladová hala A,B
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Senica Engineering and electrotechnical industry 18.01.2018
Úprava odpadov na mobilnom drviacom zariadení
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Žilina Infrastructure 17.01.2018
EISEN s.r.o. - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Šaľa Infrastructure 17.01.2018
Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Košický Košice I Infrastructure 17.01.2018
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice I Industry of building materials 17.01.2018
IBV Vinosady obytná zóna Bolešky
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Bratislavský Pezinok Infrastructure 17.01.2018
BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ druhá etapa vyraďovania JE V 1
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Piešťany Trnava Energy industry 17.01.2018
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Poltár podla § 4, ods. 2 17.01.2018
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Akcia je ukončená
Bratislavský Bratislava V Transport and telecommunications 17.01.2018
Úprava a revitalizácia vodných tokov na území obce Bertotovce
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Prešov Water management 17.01.2018
Kravín a dojáreň
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Senica Agriculture and forestry 17.01.2018
Futbal Tatran aréna v Prešove
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Prešov Infrastructure 17.01.2018
Zmeny a doplnky 03/2017 ÚP Koplotovce
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Hlohovec podla § 4, ods. 1 16.01.2018
Teplovodné rybné hospodárstvo Valaliky
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice - okolie Polnohospodárska a lesná výroba 15.01.2018