EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Linka na výrobu hlavových opierok PIP 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Other industrial branches 26.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 805/1-01 Pozdĺžnej etažérky I.HVDB
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Energy industry 26.09.2018
Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu (08/2018)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Gelnica Spišská Nová Ves Water management 26.09.2018
Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Rožňava Infrastructure 26.09.2018
Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Bratislava II Infrastructure 26.09.2018
PODOLÍNEC - PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MESTA
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Stará Ľubovňa Water management 26.09.2018
Územný plán Obce Beňatina
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 26.09.2018
ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY Č.3
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Martin Žilina podla § 4, ods. 2 26.09.2018
Dostavba areálu firmy - závod 02 - Rozšírenie výrobnej haly
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Skalica Other industrial branches 25.09.2018
Územný plán obce Topoľnica - Zmeny a doplnky č. 2
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Trnavský Galanta podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 2. úsek Triblavina - Senec
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Bratislavský Senec Transport and telecommunications 25.09.2018
Investície spojené s využitím biomasy (Poľnohospodárska bioplynová stanica)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 25.09.2018
Územný plán obce Krásnohorské Podhradie - Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 25.09.2018
IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Levice Energy industry 25.09.2018
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Oravská Jasenica
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Prešovský Kežmarok Infrastructure 25.09.2018
Územný plán obce Bajč
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Final record
Nitriansky Komárno podla § 4, ods. 1 25.09.2018
Areál Biela Farma - stavebné úpravy
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Žilinský Námestovo Infrastructure 25.09.2018
Lom Tunežice – zvýšenie ťažby
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Trenčiansky Ilava Tažobný priemysel 25.09.2018
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa v dobývacom priestore Lipovník
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Košický Rožňava Tažobný priemysel 25.09.2018
Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Banská Bystrica podla § 4, ods. 2 25.09.2018
Zariadenie na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Poltár
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozsah hodnotenia
Banskobystrický Poltár Infrastructure 25.09.2018
Administratívna budova MATERASSO s.r.o., Oravské Veselé
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Námestovo Infrastructure 25.09.2018
Zmeny a doplnky č.1 - Územný plán obce Čičava
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 24.09.2018
Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6a (ÚPN – M Žilina ZaD č.6a)
Legislation: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Žilinský Žilina podla § 4, ods. 2 24.09.2018