EN | SK | DE | Print

Vážení užívatelia, aktuálne prebieha rekonštrukcia Informačného systému EIA/SEA v rámci ktorej sa môžu vyskytnúť možné nedostatky užívateľského charakteru, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme. Nedostatky sa netýkajú povinností vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
Územný plán obce Dubové, Zmeny a doplnky č.1
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Banskobystrický Zvolen podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Územný plán Obce Dežerice - Zmeny a doplnky č. 1
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Trenčín podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Retail Park Bardejovská, Košice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Košický Košice II Infrastructure 19.04.2018
Protipovodňová ochrana obce Pleš - zmena činnosti
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Water management 19.04.2018
Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Košice III podla § 4, ods. 2 19.04.2018
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Košický Košice II Infrastructure 18.04.2018
OBCHODNÉ CENTRUM MALOM
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 18.04.2018
Spoločný Územný plán obcí Viničky, Ladmovce a Zemplín, Zmeny a doplnky č.1 pre obec VINIČKY
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 18.04.2018
Výrobný areál - Veľká Lomnica, výroba odliatkov tlakovým liatím z ľahkých neželezných kovov, ich následné obrábanie a povrchová úprava
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Prešovský Kežmarok Metallurgical industry 18.04.2018
Územný plán Obce Beňatina
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Sobrance podla § 4, ods. 3 18.04.2018
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Družstevná pri Hornáde
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Prešovský Košický Prešov Košice I Košice - okolie podla § 4, ods. 2 17.04.2018
Územný plán obce Jaslovské Bohunice – Zmeny a doplnky 6/2017
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava podla § 4, ods. 2 17.04.2018
Zmena dokončenej stavby na sklad priemyselných hnojív a pesticídov Levice
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Levice Polnohospodárska a lesná výroba 17.04.2018
Termické zhodnocovanie ostatných odpadov, Nové Zámky
Legislation: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Environmental Impact Statement
Nitriansky Nové Zámky Infrastructure 16.04.2018
Hi-Ten, TENNIS & ACTIVITY CENTER- zmena č. 1
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 16.04.2018
Výrobno skladová hala SO 30, Krušovce
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Topoľčany Engineering and electrotechnical industry 16.04.2018
Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 1/2018
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Bratislavský Senec podla § 4, ods. 2 16.04.2018
Ohradzany - úprava potoka Ondavka
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Prešovský Humenné Water management 16.04.2018
CAMPUS - NÁMESTOVO Fáza 5, výrobno - skladová hala
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Námestovo Other industrial branches 16.04.2018
Aquapark pod kalváriou
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Nitriansky Nové Zámky Úcelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch 16.04.2018
Obytný súbor Trstená na Ostrove pre rodiny
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Dunajská Streda Infrastructure 16.04.2018
Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Plešivec
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
State of the a statement: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 16.04.2018
Vinárstvo VINPERA Radošovce
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Trnavský Skalica Food processing industry 16.04.2018
Úprava síry, Chotín
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Chemical, pharmaceutical and petrochemical industry 16.04.2018
Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta
Legislation: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
State of the a statement: Zámer
Žilinský Námestovo Infrastructure 16.04.2018