Úprava síry, Chotín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Activity: 4.14 Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov neuvedených v položkách c. 3 - 8, 10 - 12
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Base information

 • Aim of the project: Zmena technologického procesu a skladby stavebných objektov.
 • Place of implementation: Chotín (okres: Komárno)
 • Competent authority: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Proponent: CHEM-UNIO, s. r. o., Pri železničnej stanici 525, 946 31 Chotín
 • Proponent´s identification number: 36521795
 • Permitting authority: Mesto Komárno, Spoločný obecný úrad, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno
  Obecný úrad Chotín, č. 486, 946 31 Chotín
 • Documents

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.04.2018
  Text oznámenia o zmene
  16.04.2018