Informačné zdroje

Strategické dokumenty


Metodické pokyny

Formuláre

  • Oznámenie o existencii pravdepodobnej environmentálnej záťaže ( 103 kB,  36 kB)

Publikácie

  • (.pdf, 1964kB) Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží (verzia platná do 31. júla 2012).
  • (.pdf, 6581kB) Inštruktážny manuál pre použitie Informačného systému environmentálnych záťaží - 1. aktualizácia (verzia platná od 1. augusta 2012)
  • Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku [SK / EN]
  • Enviromagazín (5/2008, mimoriadne číslo 2009, 5/2010)

Projekty

Databázy

Semináre

Informačné semináre

Kalendár podujatí