X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Úradné hodiny v pracovných dňoch: 09:00 - 14:30

Redakcia:
Mgr. Petra Horváthová
Koordinátor Enviroportálu
E-mail: web@enviroportal.sk
Tel.:  + 421 48 4374 119
Fax:  + 421 48 4133 635