Kontakt

Prevádzkovateľ informačného systému PZPH

Ing. Jozef Vengrín
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environ. služieb
Tajovského 28
Banská Bystrica
Telefón: 048/4374 166, Fax: 048/4230 338
E-mail: havarie@sazp.sk
www.sazp.sk