X Vážení používatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby budú 27. až 28. 5. 2017 niektoré služby nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

Právne predpisy SR

  • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov [SK]
  • Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov [SK]
Aktualizované k 13. 5. 2016