Krajské pozemkové úrady

Kraj Krajské pozemkové úrady Územná pôsobnosť - okresy E-mail
Bratislavský Krajský pozemkový úrad Bratislava
Trenčianska č. 55
821 09 Bratislava
Bratislava, Malacky, Senec, Pezinok ivan.misik.pba@3s.land.gov.sk
Trnavský Krajský pozemkový úrad Trnava
Vajanského ul. 22
917 01 Trnava
Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava kpu.tt@3s.land.gov.sk
Trenčiansky Krajský pozemkový úrad Trenčín
Nám. sv. Anny 7
911 01 Trenčín
Nové Mesto na Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Tenčín kpu.tn@3s.land.gov.sk
Nitriansky Krajský pozemkový úrad Nitra
Štefánikova trieda 69
949 80 Nitra
Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany kpu.nr@3s.land.gov.sk
Žilinský Krajský pozemkový úrad Žilina
Ul. A. Kmeťa 17
010 39 Žilina
Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Žilina kpu.za@3s.land.gov.sk
Bansko-bystrický Krajský pozemkový úrad B. Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 B. Bystrica
Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom kpu.bb@3s.land.gov.sk
Prešovský Krajský pozemkový úrad Prešov
Masarykova 10
080 01 Prešov
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľou kpu.po@3s.land.gov.sk
Košický Krajský pozemkový úrad Košice
Popradská 78
040 11 Košice
Košice-mesto, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, Košice-okolie kpu.ke@3s.land.gov.sk