Úrady verejného zdravotníctva

Kraj Úrady verejného zdravotníctva Adresa E-mail
  Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky
Trnavská 52
826 45 Bratislava
uvzsr@uvzsr.sk
Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
ruvz@ruvzbb.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Petöfiho 1
984 38 Lučenec
lc.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota
rs.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banícka 5
990 01 Veľký Krtíš
ruvzvk@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Sládkovičova 484/9
965 24 Žiar nad Hronom
ruvzzh@ruvzzh.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nádvorná 3366/12
960 35 Zvolen
zv.ruvz@uvzsr.sk
Bratislavský Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ružinovská 8
P.O. Box 26
820 09 Bratislava
ruvzba@uvzsr.sk
Košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1
042 20 Košice
ruvzke@ruvzke.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva S. Chalupku 5
071 01 Michalovce
mi.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Špitálska 3
048 01 Rožňava
ruvzrv@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Mickiewiczova 6
052 20 Spišská Nová Ves
sn.riaditel@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Jilemnického 3370/2
075 01 Trebišov
ruvztv@uvzsr.sk
Nitriansky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Štefánikova 58
949 63 Nitra
ruvznr@ruvznr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Mederečská ul. č.39
945 01 Komárno
ruvzkn@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komenského 4
934 38 Levice
lv.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenská ul. 13
940 30 Nové Zámky
ruvznz@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stummerova 1856
955 01 Topolčany
ruvzto@uvzsr.sk
Prešovský Regionálny úrad verejného zdravotníctva Kuzmányho 18
085 01 Bardejov
bj.dzupirova@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva 26.novembra 1507
066 18 Humenné
hn.ruvz@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5
080 01 Prešov
po.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3
058 97 Poprad
pp.sekr@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. Sovietských hrdinov 435/79 089 01 Svidník sk.babinska@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Obrancov mieru 1
064 01 Stará Ľubovňa
sl.hudakova@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou
ruvzvt@uvzsr.sk
Trenčiansky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 8
972 01 Bojnice
pd.rh@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slov. partizánov 1130/50
017 01 Považská Bystrica
pb.reg.hygienik@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4
911 01 Trenčín
tn.ruvz@uvzsr.sk
Trnavský Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľkoblahovská 1067
P.O. BOX 138
929 01 Dun. Streda
ds.ruvz@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hodská 2352/62, 924 81 Galanta ruvzga@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Kolónia 557
905 01 Senica
se.riaditel@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Limbová 6
917 09 Trnava 9
lopusna@ruvztt.sk
Žilinský Regionálny úrad verejného zdravotníctva Palárikova 1156
022 01 Čadca
ca.info@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
ruvzdk@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. Štúrova 36
031 01 Liptovský Mikuláš
lm.sekretariat@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Kuzmányho 27
036 80 Martin
ruvzmt@uvzsr.sk
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ul. V. Spanyola 27
011 71 Žilina
za.sekretariat@uvzsr.sk