Enviroportál http://www.enviroportal.sk Wed, 24 May 2017 09:53:57 +0200 <![CDATA[Vodohospodárska výstavba vyhlásila medzinárodný tender na obnovu Gabčíkova]]> Vodohospodárska výstavba (VV) vyhlásila medzinárodný tender na obnovu plavebných komôr Vodného diela (VD) Gabčíkovo za takmer 139 miliónov eur. Výzva na predkladanie ponúk bola v pondelok (22.5.) zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania a dnes aj v slovenskom vestníku.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/vodohospodarska-vystavba-vyhlasila-medzinarodny-tender-na-obnovu-gabcikova Wed, 24 May 2017 09:48:00 +0200
<![CDATA[JAR: Kapské Mesto obmedzuje v dôsledku katastrofálneho sucha spotrebu vody]]> Vyprahnuté Kapské Mesto v Juhoafrickej republike sa borí s najhorším suchom za vyše storočie, pristúpilo preto k prísnemu obmedzeniu spotreby vody. Orgány Kapského Mesta upozornili, že hladiny priehrad sú na úrovni 20,7 percenta plného objemu, čo je o 0,7 percenta menej ako pred týždňom.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/jar-kapske-mesto-obmedzuje-v-dosledku-katastrofalneho-sucha-spotrebu-vody Tue, 23 May 2017 15:04:00 +0200
<![CDATA[Ste ekoinovátor? Prihláste sa na letnú školu v rámci projektu ...]]> V Dunajskom nadnárodnom programe, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR projekt Eco-innovately connected Danube Region.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/oznamenie-ste-ekoinovator-prihlaste-sa-na-letnu-skolu-v-ramci-projektu Tue, 23 May 2017 14:59:00 +0200
<![CDATA[Na projekty oživenia okolia Dunaja poputuje vyše 55 000 eur]]> Na podporu projektov na kultivovanie a oživenie prostredia Dunaja a Malého Dunaja poputuje z Dunajského fondu vyše 55 000 eur. Peniaze v rámci druhej grantovej výzvy získalo osem projektov neziskových organizácií. Podporené budú aktivity od Bratislavy až po Komárno.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-na-projekty-ozivenia-okolia-dunaja-poputuje-vyse-55-000-eur Tue, 23 May 2017 10:35:00 +0200
<![CDATA[UNESCO a WWF vyjadrili znepokojenie nad ohrozením Karpatských bukových pralesov]]> Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka sú ohrozené a UNESCO je znepokojené pre nedostatočnú ochranu v slovenskej časti tejto lokality Svetového dedičstva UNESCO. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) preto pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity vyzýva vládu SR, aby prijala potrebné kroky vedúce k jej ochrane.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/unesco-a-wwf-vyjadrili-znepokojenie-nad-ohrozenim-karpatskych-bukovych-pralesov Tue, 23 May 2017 08:57:00 +0200
<![CDATA[Eco-innovately connected Danube Region]]> Koordinátor: Centrum vedecko-technických informácií SR
Konzorcium pozostáva z 13 partnerov 3 asociovaných strategických partnerov.
Trvanie projektu: december 2016 – máj 2019
Celkový rozpočet projektu:  2. 126.924, 97 €
Rozpočet CVTI SR: 272.168,50 €
Cieľom projektu  je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti. Projekt sa zameria predovšetkým na oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Výsledkom projektu bude posilnená spolupráca medzi ekoinovátormi a lepšie podmienky pre rozvoj a uplatnenie ekoinovácií založených na konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrebách.
Viac informácií: http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=18483

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/eco-innovately-connected-danube-region Tue, 23 May 2017 00:00:00 +0200
<![CDATA[Košice: V Botanickej záhrade opäť očarí návštevníkov motýlia šou]]> Poletujúce motýle rôznych druhov a farieb z celého sveta môžu obdivovať návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V poradí desiaty ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov sa až do 30. júna koná v tropickom skleníku Viktória.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/kosice-v-botanickej-zahrade-opat-ocari-navstevnikov-motylia-sou Mon, 22 May 2017 12:29:00 +0200
<![CDATA[Trnava/Hlohovec: Začal sa postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému]]> Postrek voči škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému budú počas tohto týždňa robiť v Trnave. V prvej etape postreku bude ošetrených päťsto stromov na celom území mesta. V Hlohovci takto svoje stromy ošetrili v závere uplynulého týždňa.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/trnava-hlohovec-zacal-sa-postrek-proti-ploskacikovi-pagastanovemu Mon, 22 May 2017 12:28:00 +0200
<![CDATA[Hillaryho výšvih pod vrcholom Mount Everestu zanikol v dôsledku zemetrasenia]]> Známy útvar vo vrcholovej časti Mount Everestu, najvyššej hory sveta, už neexistuje. Hillaryho výšvih, pomenovaný po prvom pokoriteľovi tejto hory Edmundovi Hillarym z Nového Zélandu, sa podľa všetkého zosunul v dôsledku ničivého zemetrasenia, ktoré v roku 2015 postihlo Nepál.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/hillaryho-vysvih-pod-vrcholom-mount-everestu-zanikol-v-dosledku-zemetrasenia Mon, 22 May 2017 12:26:00 +0200
<![CDATA[Národná podnikateľská cena za životné prostredie otvára firmám trhy]]> Zlepšiť environmentálnu účinnosť slovenských firiem a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rozvoju je hlavným cieľom súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-narodna-podnikatelska-cena-za-zivotne-prostredie-otvara-firmam-trhy Mon, 22 May 2017 11:51:00 +0200
<![CDATA[Umelci žiadajú poľské vedenie, aby zastavilo výrub v Bielovežskom pralese]]> Vyše 200 poľských a zahraničných umelcov a spisovateľov vyzvalo listom najvyšších predstaviteľov Poľska, aby zastavili ťažbu dreva v poslednom pralese v Európe.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/umelci-ziadaju-polske-vedenie-aby-zastavilo-vyrub-v-bielovezskom-pralese Mon, 22 May 2017 11:48:00 +0200