Vyhľadávanie

Medzinárodná konferencia EIA/SEA 2017

17.05.2017 - 18.05.2017 Ostrava, ČR

Hlavními tématy konference EIA/SEA 2017 budou:
  • Legislativní rámec SEA a EIA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách
  • SEA a EIA v dopravě
  • EIA pro záměry malého rozsahu (např. bod 10.6 přílohy č. 1 zákona o posuzování)
  • Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách
Viac informácií: pozvánka,http://rceia.cz/konference-2/


Organizátor:Regionální centrum EIA, s. r. o.

Ekojarmok

18.05.2017 - 18.05.2017 Považská Bystrica


V rámci významných dní životného prostredia sa každoročne organizuje ekojarmok. Cieľom ekojarmoku je oboznámenie širokej  verejnosti prostredníctvom posterov, plagátov s  aktuálnymi environmentálnymi témami. Sprievodným podujatím v aule Okresného úradu Považská Bystrica bude premietanie filmov s environmentálnym zameraním pre verejnosť.  Ako na každom správnom jarmoku, ani tu nechýbajú symbolické obchody –  stánky, v ktorých žiaci základných škôl  okresu budú vystavovať svoje plagáty.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Okresný úrad Považská Bystrica