Vyhľadávanie

Fascinujúci svet hmyzu

01.04.2017 - 24.04.2017 Liptovský Mikuláš

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:SMOPAJ

Výstava My sa nevieme sťažovať nahlas

12.04.2017 - 30.04.2017 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára pozýva na slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá sa uskutoční 12.apríla 2017 o 11:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Výstava: XIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“– téma aktuálneho ročníka EGO versus EKO Organizátori: Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára, BBSK Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica Trvanie výstavy: 12.4. – 18.6.2017 Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31, www.muzeumbs.sk
Viac informácií: pozvánka
 

http://www.muzeumbs.sk/vystava-my-sa-nevieme-stazovat-nahlas12-april-18-jun-2017-galeria-j-kollara/

Odborná exkurzia environmentálne záťaže

19.04.2017 - 21.04.2017 Banská Bystrica a okolie


Trojdňová exkurzia pre študentov Poľnohospodárskej univerzity v Nitre, katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav.
Program podujatia je rozdelený na 2 časti:

 • exkurzia zameraná na lokality EZ – kalové pole ZSNP v Žiari nad Hronom, Predajná – skládky PO I a II, Ľubietová-Podlipa, flotačná úpravňa Špania Dolina...
 • 3 informačné bloky venované vybratej problematike EZ:
  • stav riešenia EZ v SR a EÚ vrátane predstavenia aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021),
  • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží zrealizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie v predošlom programovom období 2007 – 2013,
  • podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží v rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020),
  • predstavenie Informačného systému EZ a jeho nových súčastí a prepojení s IS verejnej správy,
  • analýza rizika znečisteného územia a hodnotenie rizík – predstavenie prostredníctvom prípadových štúdií, ai.

 

Organizátor:SAŽP, Poľnohospodárska univerzita v Nitre
E-mail:lenka.lackoova@gmail.com