Vyhľadávanie

Motýle exotických trópov

19.05.2017 - 31.05.2017 Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava zahŕňa viac ako 3000 jedincov a 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Vo vestibule je zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov. ,,Okrem kukiel, ktoré už dlhodobo objednávame z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii sme začali spoluprácu aj s chovateľskou farmou v exotickej Kostarike," uviedol vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek. Medzi objednanými kuklami sú aj druhy motýľov, ktoré na výstave ešte dosiaľ neboli prezentované. V rámci jubilejného ročníka výstavy pripravili organizátori aj novinku - vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách. Návštevníci tak môžu pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/


Organizátor:Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava Kabinet ilustrácie II.

20.05.2017 - 20.09.2017 Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára srdečne pozýva na vernisáž výstavy „Kabinet ilustrácie II.“. Výstava predstaví kolekciu diel 8. výnimočných slovenských ilustrátorov – Miroslav Cipár, Viera Gergeľová, Ján Lebiš, Vladimír Machaj, Ladislav Nesselman, Božena Plocháňová, Teodor Schnitzer, František Šesták. Výstava je realizovaná v spolupráci s galériou „TOTO!je galéria“. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. mája 2017 o 19:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017. Srdečne pozývame. Vstupné: 2,00€/osoba (Noc múzeí a galérií) Info: galeria@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk
 

Ekotopfilm-Envirofilm 2017

22.05.2017 - 26.05.2017 Bratislava, Banská Bystrica Organizátor:MŽP SR, SAŽP

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

23.05.2017 - 23.05.2017 Cikkerova sieň historickej Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ) – zamestnancom štátnej správy a miestnej samosprávy na úseku EZ, predstaviteľom geologických firiem, akademickej verejnosti a NGO či držiteľom EZ. Program podujatia – • predstavenie aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021, • podpora riešenia environmentálnych záťaží prostredníctvom nového Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, • pripravovaná novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží – projekty prieskumov, sanácií a monitoringu EZ na území Slovenska finančne podporené v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013, • informácie o medzinárodnej spolupráci SAŽP v oblasti EZ. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: www.sazp.sk