Vyhľadávanie

Motýle exotických trópov

19.05.2017 - 31.05.2017 Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava zahŕňa viac ako 3000 jedincov a 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Vo vestibule je zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov. ,,Okrem kukiel, ktoré už dlhodobo objednávame z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii sme začali spoluprácu aj s chovateľskou farmou v exotickej Kostarike," uviedol vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek. Medzi objednanými kuklami sú aj druhy motýľov, ktoré na výstave ešte dosiaľ neboli prezentované. V rámci jubilejného ročníka výstavy pripravili organizátori aj novinku - vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách. Návštevníci tak môžu pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/


Organizátor:Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava Kabinet ilustrácie II.

20.05.2017 - 20.09.2017 Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára srdečne pozýva na vernisáž výstavy „Kabinet ilustrácie II.“. Výstava predstaví kolekciu diel 8. výnimočných slovenských ilustrátorov – Miroslav Cipár, Viera Gergeľová, Ján Lebiš, Vladimír Machaj, Ladislav Nesselman, Božena Plocháňová, Teodor Schnitzer, František Šesták. Výstava je realizovaná v spolupráci s galériou „TOTO!je galéria“. Vernisáž výstavy sa uskutoční 20. mája 2017 o 19:00 hod., Nám. sv. Trojice 8, v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017. Srdečne pozývame. Vstupné: 2,00€/osoba (Noc múzeí a galérií) Info: galeria@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk
 

Ekotopfilm-Envirofilm 2017

22.05.2017 - 26.05.2017 Bratislava, Banská Bystrica Organizátor:MŽP SR, SAŽP

Festival kumštu remesla a zábavy

26.05.2017 - 27.05.2017 Slovenské banské múzeum-Starý zámok
Slovenské banské múzeum a o.z. Iniciatíva za živé mesto srdečne pozývajú do Starého zámku, kde sa 26. a 27. mája 2017 uskutoční 20. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy. Zabavia vás a aj poučia: skupina historického šermu VIA HISTORICA, Divadlo PIKI - Elá Hop,tradičné bábkové divadlo TYjÁTR, Divadlo na hojdačke, Túlavé divadlo, Duo Kyselí Krastafci- žonglérsko – akrobatická show, Banskoštiavnický banícky živý orloj, CORNA MUSICA, KORBEN DALLAS a ďalšie atrakcie.... Zažiť môžete (a možno aj vyskúšať si) majstrovstvo tradičného tesárstva, šindliarstva, hrnčiarstva, medovnikárstva, košikárstva, tkáčstva, kováčstva, výroby hlinených fajok „štiavničiek“ , tiež sokoliarstva a ďalších starých remesiel. Viac informácií: www.muzeumbs.sk, enviro@muzeumbs.sk