X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Vyhľadávanie

Fascinujúci svet hmyzu

03.03.2017 - 31.03.2017 Liptovský Mikuláš

Pozorovaním rôznych vývinových štádií preparovaného ale i živého hmyzu sa môžete bližšie zoznámiť so živočíchmi, ktoré dávno pred príchodom človeka ovládli Zem a v danom čase a priestore boli nevyhnutnou súčasťou vývoja života na našej planéte. Zároveň Vám priblížime najväčší hmyz sveta, najrýchlejší hmyz žijúci na Slovensku, najviac ohrozené druhy nášho hmyzu ale aj ďalšie rarity tohto fascinujúceho spoločenstva. Výstava je vhodná pre žiakov a študentov základných a stredných škôl (spojená s tvorivými dielňami) a tiež pre širokú verejnosť.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:SMOPAJ

Pochybné suveníry

09.03.2017 - 10.03.2017 ZOO Bojnice


Pri príležitosti Svetového dňa CITES pripravila Zoologická záhrada Bojnice interaktívne podujatie s názvom „Pochybné suveníry“, ktoré je určené pre deti od 6. ročníka základných škôl (horná veková hranica nie je obmedzená). Formou hry sa z vás neočakávane stanú pašeráci a budete musieť riešiť zaujímavé úlohy, vďaka ktorým si zábavným a náučným spôsobom priblížime dohovor CITES, dozviete sa ako každý z nás môže pomôcť ohrozeným druhom a poodhalíme problematiku environmentálnej kriminality.  V prípade záujmu sa treba prihlásiť na konkrétny termín. Trvanie podujatia je 2 hodiny.

Organizátor:ZOO Bojnice