Vyhľadávanie

Svetový deň mokradí

02.02.2017 - 03.02.2017 ZOO Bojnice


Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Zoologická záhrada Bojnice pripravila podujatie pre II. stupeň základných škôl. Na prednáške odznejú základné informácie o mokradiach, o ich význame, faune a flóre. ZOO má pripravené dermoplastické preparáty druhov, ktoré žijú pri mokradiach a deti si tak budú môcť zblízka obzrieť tieto druhy.
Na rozprávaní o mokradiach si povieme niečo viac aj o ohrozenej korytnačke močiarnej a s tým súvisiacim chovom obľúbených korytnačiek písmenkových. V prípade záujmu sa treba prihlásiť na konkrétny termín. Trvanie podujatia cca 45 minút.
Viac informácií: Plagát

Organizátor:ZOO Bojnice
E-mail:simona.kubickova@zoobojnice.sk

Valentín v ZOO Bojnice

12.02.2017 - 12.02.2017


Páry, ktoré navštívia našu zoo dňa 12.2.2017 a spravia si romantickú fotografiu na  „mieste vyhradenom pre lásku“ sa môžu zapojiť do súťaže o „sloní dotyk“. Hlavnou výhrou je zážitkový vstup do zoo pre dve osoby, spojený so zaujímavým rozprávaním o živote slonov a jedinečnou možnosťou zažiť priamy kontakt s týmto majestátnym zvieraťom s veľkým srdcom. Tiež pre výhercov pripravíme milý darček, ktorý im bude tento deň pripomínať.
Viac informácií: Plagát

Inspirujme se

14.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Park Inn, Praha, ČR
Hlavné témy:
 • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
 • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju - turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
 • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
 • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
 • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
 • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
 • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
 • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)
Viac informácií: www.inspirujmese.cz/cs


Organizátor:CENIA, SAŽP

Nový zákon o odpadoch v praxi - 2017

15.02.2017 - 15.02.2017 Hotel Holiday Inn, Žilina


Nový zákon je účinný prvý rok a nový systém, ktorý zákon zaviedol, čelí viacerým problémom. Realita priniesla vázžne výzvy pre ministerstvo, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov odpadového hospodárstva. Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad na všetky zúčastnené strany. MŽP SR preto pripravuje kroky na riešenie situácie. Konferencia e+ opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.

Viac informácií: pozvánka, prihláška, www.ekonferencia.sk

Organizátor:EKOS plus
E-mail:ekosplus@ekosplus.sk

Environmentálne záťaže

22.02.2017 - 22.02.2017 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Program školenia:
 • Informačný systém environmentálnych záťaží
 • Pripravovaná novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z.
 • Rôzne, diskusia
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia